Illustrasjonsfoto: xartproduction/Adobe Stock.

Husk rapportering til Frifond organisasjon

Daglig leder eller styreleder skal rapportere om organisasjonens forvaltning av Frifond-midler via søknadsportalen innen 1. mars. Slik gjør du det.

Fristen for rapport for midler fra Frifond organisasjon går straks ut. Innen 1. mars skal sentralleddet levere en rapport med oversikt over hvor mange lokallag som har fått midler, hvilke fylker disse er i og hvor mye penger som har blitt fordelt.

I tillegg skal organisasjonen opplyse om hvor mye penger som har blitt tatt ut av administrasjonsandel (maks 5 prosent) og eventuelle restmidler fra forrige tilsagnsår. Restmidlene er altså de midlene som organisasjonen har søkt om få overført fra fjoråret til årets tildeling. Av disse restmidlene kan det ikke trekkes administrasjonsandel.

En kort tekst og minst ett høyoppløslig bilde skal leveres sammen med rapporten for å vise et eksempel på hva pengene har blitt brukt til. Aktiviteten må ha funnet sted i tilsagnsåret. Dere oppfordres til å informere LNU om bildene kan brukes til markedsføring av støtteordningen eller ikke.

Hvis organisasjonen ikke har fått delt ut alle tildelte midler, vil dette bli summert i slutten av rapporten. Dette er også restmidler, men er da restmidler som gjenstår etter utdeling av Frifond-midler for innværende tilsagnsåret. Disse restmidlene kan organisasjonen søke LNU om å få overført til neste tilsagnsår. Dette søkes om ved å sende en melding til saksbehandler via søknadsportalen.

Har du spørsmål utover dette? Ta kontakt med saksbehandler:

#rapportering

Publisert 18. februar 2020

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp