Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

LNU søker to ungdomsdelegater til FNs generalforsamling

Vil du bli ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt og delta på FNs generalforsamling i september/oktober 2020? Søk innen 8. mars!

Se også: Vil du bli Norges første ungdomsdelegat på bærekraftig utvikling?

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representanter inn i FN og sikre ungdomsmedvirkning i internasjonale prosesser. 

Nå søker vi to ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt! Ungdomsdelegatene skal delta på FNs generalforsamling  i september/oktober 2020 i FNs hovedkvarter i New York. Søknadsfristen er 8. mars.

Amalie Gunnufsen (23) og Rahman Akhtar Chaudhry (22) var Norges ungdomsdelegater på menneskerettigheter i 2019. Her er de i New York. Foto: Vilde Dale

Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt

FNs generalforsamling er den årlige samlingen for alle 193 medlemsland i FN. Møtet finner sted i New York på høsten med både plenumsmøter og møter i forskjellige fagkomiteer. LNUs menneskerettighetsdelegater skal jobbe opp mot møtene som foregår i FNs 3. komité. Der behandles spørsmål om menneskerettigheter, noe som blant annet inkluderer arbeidet med barn og unges deltakelse.

Ungdomsdelegatene regnes som offisielle delegater i den norske delegasjonen til FN, og samarbeider med FN-seksjonen i Utenriksdepartementet og den permanente delegasjonen til FN i New York. Ungdomsdelegatene representerer LNU inn i delegasjonen, og får ofte representere Norge i forhandlinger. Ungdomsdelegatene pleier også å holde Norges innlegg i 3. komité.

Generalforsamlingsdeltakelsen innebærer 2-3 intensive uker i 3. komité i september/oktober. I tillegg vil det muligens bli aktuelt for ungdomsdelegatene å delta som LNUs representanter på UN Advocacy Meeting arrangert av European Youth Forum i august, der flere av de europeiske ungdomsdelegatene deltar og forbereder felles innsats.

Hvem kan søke om å bli ungdomsdelegat?

For å søke må du være mellom 18 og 29 år, og helst under 26. 

Du må være medlem i én av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater med nasjonale verv i organisasjonene vil bli prioritert.

Merk at det tidligere kravet om at én av delegatene må være fra et ungdomsparti bortfaller. Alle LNUs medlemsorganisasjoner samt ungdomspartiene kan derfor nominere kandidater av valgfrie kjønn. De to ungdomsdelegatene må imidlertid være av ulike kjønn. Unge som hverken identifiserer seg som kvinne eller mann oppfordres til å søke.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemsorganisasjoner og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge i aktuelle delegasjoner og opp mot norske myndigheter, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. I tillegg til å representere LNUs politikk velges ungdomsdelegatene på bakgrunn av egne politiske prioriteringer de ønsker å jobbe med. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Som ungdomsdelegat er man en offisiell norsk delegat og deltar i Norges delegasjon til FN-møter innen det tematiske området man er valgt på. Det varierer hvilke oppgaver man får, men det forventes at man er aktiv i delegasjonen. Dette kan være alt fra å delta i paneldiskusjoner, holde innlegg på vegne av Norge, delta i mindre paneldiskusjoner, være med på forhandlinger og arrangere ulike sidearrangementer.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med ansvarlig departement.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Kandidatene må enten bo i Osloområdet eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU.

Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling velges av Barne- og ungdomstinget 23. april.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 8. mars 2020. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Thea Willoch Njaastad på thea@lnu.no.

Publisert 19. februar 2020

Kontaktpersoner

Topp