Utvidet søknadsfrist for LNU Aktivitetsstøtta

Søknadsfristen den 15. mars for siste runde av Aktivitetsstøtta utsettes til fredag 20. mars.

Grunnet koronautbruddet utsetter vi fristen. Har du spørsmål, ta kontakt med Cennet, som er ny saksbehandler for LNU Aktivitetsstøtta, på e-post.

Publisert 13. mars 2020

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp