I år skjer Barne- og ungdomstinget på nett

På grunn av koronaepidemien regner vi det som mest forsvarlig å ikke ha et fysisk møte i år.

Styret i LNU vedtok onsdag at årets Barne- og ungdomsting 23. april skal avholdes digitalt. Dette har vi vedtatt for å begrense smittefare.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge smitteverntiltakene vil vare, og det er nødvendig for oss med en tidlig avklaring for å planlegge møtet best mulig, og for å behandle saker som skal sikre LNUs videre drift.

Vi har også gode tekniske verktøy for å få til dette møtet på best mulig måte, både når det gjelder digital møtevirksomhet i seg selv og når det gjelder de mer avanserte sidene ved BUT, som votering.

Likevel er det mest hensiktsmessig å redusere møtet i tid. Styret innstiller på at BUT 2020 vil vare to til tre timer. 

Styret innstiller på å behandle disse sakene i BUT 2020:

 • Konstituering
 • Årsmelding 2019
 • Regnskap 2019
 • Søknader om medlemskap
 • Budsjett 2021
 • Valg

Styret innstiller på å utsette disse sakene til neste ordinære eller ekstraordinære representantskapsmøte:

 • Endring i vedtektene
 • Arbeidsprogram 2020-2022
 • Resolusjoner
 • Innkomne saker

Vi vil altså få behandlet de sakene som er viktige for LNUs videre drift frem til neste representantskapsmøte. Vi utsetter sakene hvor det er  spesielt viktig for oss å legge til rette for god debatt, og hvor det kan komme mange forslag.

Sakspapirene blir sendt ut mandag 23. mars.

Publisert 18. mars 2020

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp