Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Nå kartlegger vi koronakonsekvenser

Hva slags praktiske konsekvenser har smitteverntiltakene for våre medlemsorganisasjoner?

Sammen med Frivillighet Norge har vi fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge hvordan koronasituasjonen påvirker våre medlemsorganisasjoner.

Kartleggingen foregår i form av en spørreundersøkelse over telefon, og vi håper alle våre medlemsorganisasjoner vil avse noen minutter til å svare på spørsmålene våre. 

Det vi skal kartlegge er:

  • Hjemmekontor – hvordan denne løsningen påvirker organisasjonens daglige drift, og hvorvidt organisasjonen har nødvendig digitale verktøy for å for eksempel fortsette å ha interne og eksterne møter.
  • Arrangementer og aktiviteter – hvordan smitteverntiltakene går ut over organisasjonenes planlagte aktivitet. Hvilke type arrangementer avlyses, og hvilke er det mulig å avholde digitalt?
  • Hvor store økonomiske kostnader har organisasjonene som følge av tiltakene?
  • Hvordan LNU best mulig kan støtte medlemmene våre i den kommende perioden.

Undersøkelsen vil leveres i en rapport til Kulturdepartementet når den er klar. 

Publisert 18. mars 2020

Kontaktpersoner

Topp