Deltakere fra hele verden var samlet da Framfylkingen inviterte til ekstremisme-konferanse på Utøya i 2017. De fikk støtte fra LNU Aktivitetsstøtta for å arrangere konferanse.

Hvordan går koronaviruset ut over støtteordningene?

Mange organisasjoner må nå avlyse eller utsette sine planlagte arrangementer og aktiviteter som har fått støtte fra LNUs støtteordninger. Hvor står vi nå?

Kulturdepartementet lovet i helgen at frivilligheten skal få beholde sine statlige tilskudd. Dette betyr i klartekst at LNU kan godkjenne påløpte kostnader for planlagte arrangementer og aktiviteter som nå blir avlyst på grunn av smittefaren ved koronaviruset. Dette forutsetter at våre søkere tar vare på kvitteringene sine.

Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet for å avklare noen momenter om støtteordningene. Departementene har svart positivt på følgende vurderinger vi har gjort:

Påløpte kostnader blir godkjent

Vi har spurt Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet om vi kan godkjenne påløpte kostnader selv om arrangementet blir avlyst: Dette har vi fått bekreftet at er i orden.

For mange prosjekter som avlyses eller utsettes på grunn av korona har det påløpt en del kostnader før det må avbrytes. LNU ønsker ikke å kreve tilbake midler som allerede er brukt til prosjektet, og dette inkluderer også kostnader som er avtalt, men ikke betalt ut på det tidspunktet det bestemmes at det må avlyses eller utsettes.

Søkerne må være nøye med å ta vare på alle bilag og kvitteringer, og skal kunne dokumentere alle kostnader som godkjennes av LNU. Prosjekter som mottar mer enn 100 000 kr fra LNU er pålagt revisjon (med unntak av Frifond organisasjon). Dersom de likevel har kostnader på mindre enn 100 000 kr kan de levere skyggeregnskap i LNUs mal i stedet for revisjonsattest. Vi vil ta stikkprøver på et utvalg organisasjoner, og vil da be om å få se et par bilag. 

For prosjekter hvor støtten fra LNU og kostnadene er høyere enn 100 000 kr, men det foreligger få bilag, kan LNU vurdere om det skal leveres revisjonsattest eller skyggeregnskap. For alle disse tilfellene vil det tas stikkprøver av prosjektregnskapet. Ta kontakt med saksbehandler hvis dere behøver en avklaring.

Utsetting utover retningslinjene

Vi har spurt Kulturdepartementet om prosjekter kan utsettes ut over det retningslinjene tilsier: Dette har vi fått bekreftet at er i orden.

For LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta er det gitte frister for når prosjekter må være avsluttet og pengene brukt opp. Vi ser behov for å kunne gi utsettelser utover disse fristene. Kulturdepartementet bekrefter altså at slike utsettelser er i orden, men de som vil søke om slike utsettelser må ta kontakt med LNU for individuelle avklaringer. For Frifond Organisasjon beholder vi fristene som de er.

Utsatte prosjekter kan få mer støtte

Vi har spurt Kulturdepartementet om en organisasjon kan søke om mer støtte til et prosjekt som har blitt utsatt: Dette har vi fått bekreftet at er i orden.

Når et prosjekt har hatt kostnader for en aktivitet som blir utsatt resulterer dette i at de har mindre midler til rådighet når de skal gjennomføre aktiviteten på et senere tidspunkt. LNUs vurdering har vært at det må kunne gjøres unntak fra retningslinjene som gir restriksjoner på å kunne innvilge midler til samme prosjekt flere ganger, når dette prosjektet har blitt utsatt på grunn av koronaviruset. Kulturdepartementet støtter LNUs vurdering om å gjøre unntak fra retningslinjene. Prosjekter som er utsatt og har behov for ytterligere midler for å gjennomføre prosjektet når restriksjonene er opphørt kan søke om «restmidler» til gjennomføring av prosjektet, og vise til dokumenterte utgifter.

Ikke nøl med å ta kontakt!

Alle endringer – også de som er innenfor retningslinjene – må avklares med saksbehandleren for støtteordningen. Ta kontakt på epost om dette eller søk om omdisponering av midlene gjennom søknadsportalen. 

Søknadsfristene til de ulike støtteordningene forblir i utgangspunktet som vanlig. Vi forvalter og deler ut midler akkurat som vanlig, også nå.  

Publisert 20. mars 2020

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    I permisjon-organisasjonsrådgiver, forvaltning.

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp