Her er valgkomiteens innstilling til ny styreleder

Valgkomiteen innstiller på Isa Maline Isene som ny leder av LNU.

23. april velges nytt styre i LNU på Barne- og ungdomstinget 2020. Rode Hegstad, som har vært styreleder siden 2017, går av i juni. Valgkomiteen innstiller på Isa Maline Isene som Hegstads etterfølger.

Isene har mangfoldig bakgrunn fra miljøbevegelsen, frivilligheten og politikken. Hun har vært generalsekretær i Grønn Ungdom, folkevalgt for Miljøpartiet de Grønne og har ledererfaring fra stilling som organisasjonssjef i samme parti. Hun har også vært styremedlem i LNU i to år, ett av disse årene som nestleder.

– Det er veldig stas å bli innstilt som ny styreleder! I en urolig verden med stadig nye utfordringer, er det viktigste vi kan gjøre å organisere oss. Derfor er LNU så viktig. Vår oppgave er å være barne- og ungdomsorganisasjonenes bensinstasjon, et sted å komme til for å få påfyll, sier Isene.

– For meg var LNU helt avgjørende da jeg var generalsekretær i Grønn Ungdom. Nå gleder jeg meg til å gi noe av det samme tilbake, dersom jeg skulle være så heldig å få Barne- og ungdomstingets tillit.

– Svært gode styrekandidater

Valgkomiteen har hatt en krevende jobb i år, kan komiteleder Benjamin Myrstad fortelle.

– Det har meldt seg mange svært gode kandidater til styret. Etter å ha intervjuet alle nominerte kandidater og hentet innspill fra styremedlemmer som ikke er på valg er vi svært fornøyd med innstillingen vi har kommet frem til. Dette er et styre som vil ta over LNU i en tid som er krevende for alle våre medlemmer, og vi er sikre på at de vil gjøre en god jobb, sier Myrstad.

– Med Isa som styreleder er vi sikre på at LNU vil klare å fokusere på våre medlemsorganisasjoners behov i enda større grad enn tidligere, og at vi vil få en organisasjon som er rustet til å bistå medlemmene våre i mange år fremover.

Innstilling – nytt styre i LNU:

  • Leder (2 år): Isa Maline Isene, Grønn Ungdom
  • Nestleder (1 år): Hanne Løge, CISV
  • Nestleder (2 år): Margrete Bjørge Katanasho, Press
  • Styremedlem (1 år): Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge
  • Styremedlem (2 år): Hanna Flood, ANSA
  • Styremedlem (2 år): Anders Emil Kaldhol, Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon
  • Styremedlem (2 år): Habiba Stray, Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
  • Varamedlem (1 år): Iver Daaland Åse, Humanistisk Ungdom
  • Varamedlem (1 år): Inger-Andrea Østby, Norges Musikkorps Forbund
Tre av styreplassene er ikke på valg i år. Disse er fylt av Simon Skjerven (Hyperion), Ann Helen Skaanes (Unge Venstre) og Håvard Skogerbø (Changemaker).

Publisert 23. mars 2020

Topp