NBFUs tips til et inkluderende digitalt arrangement

Skal du arrangere en digital samling som du ønsker skal være universelt utformet? Norges Blindeforbunds Ungdom har samlet noen nyttige tips.

Det er ikke alle som får god nytte av alle de digitale aktivitetene som skjer nå, da plattformene ikke er tilrettelagt for de som ikke ser. Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) ønsker derfor å komme med noen tips til deg som er arrangør for å gjøre aktivitetene dine mer tilgjengelige.

Det tas her utgangspunkt i møteplasser med video og lyd. Skjermlesere, som sterkt svaksynte eller blinde bruker for å navigere seg, fungerer med noen av disse. Med tipsene under vil blinde og svaksynte kunne delta på alle aktiviteter.

  1. Zoom er det mest universelt utformede konferanseverktøyet. Mange opplever også Teams som en grei løsning.
  1. Send gjerne linken ut i forkant så deltakerne kan bli kjent med plattformen før møtestart.
  1. Avklar gjerne enkle, men kanskje avgjørende usikkerhetsmomenter som «står kamera på med en gang jeg kommer på? Hva med mikrofonen»?
  1. Det er fint om det ikke kreves at man bruker video. Enkelte blinde eller sterkt svaksynte synes video er ubehagelig da man ikke har kontroll på hva som vises for de andre deltakerne.
  1. Mennesker uttrykker mye med kroppsspråk. Er man blind eller sterkt svaksynt bruker man skjermlesere. Disse kan ikke tyde bilder, grafikk, PDF eller video. Det er derfor flott om dere forklarer hva som skjer. Dette kalles synstolkning. Ved å forklare godt vil deltakerne få med seg hva som skjer, og da kan de delta på en yogaøkt, korøvelse eller de fleste andre aktiviteter.
  1. Start gjerne med en presentasjon så det er klart hvem som er til stede, om møtet ikke er for stort. Det holder med navn. Det NBfU pleier å gjøre når de møtes er å si navnene sine når de kommer inn i Zoom-rommet, så vet alle hvem som er til stede. 
  1. Hvis man deler skjerm, viser en presentasjon, bilde eller grafikk kan møteleder eller personen som har ordet ta det som står i presentasjonen eller på skjermen med i den muntlige fremleggelsen. Da vil alle få samme informasjon.
  1. Still spørsmål. «Hvordan kan vi gjøre dette slik at du også kan delta?» er en god start. Mest sannsynlig finnes det en enkel løsning, og hvis det ikke gjør det ser vi at dere jobber med saken. Det er ikke alltid like lett å be om tilrettelegging, vi setter derfor stor pris på om deltakerne tar initiativet.
  1. Kahoot er samlingens høydepunkt for mange, men det er dessverre ikke mulig å bruke for blinde og svaksynte. Quiz-funksjonen i Google skjema derimot fungerer fint. Kanskje man kan ta hele quizen der?
  1. Noen flere eksempler til aktiviteter fra NBfU er yoga, hjemmetrening, bokklubb, debattkurs, politisk påvirkning og andre organisatoriske workshopper.

NBfU håper disse tipsene kommer godt med når det skal arrangeres aktivitet på digitale plattformer. Ta gjerne kontakt med NBfU direkte om dere har flere spørsmål om digital universell utforming. 

Publisert 17. april 2020

Topp