Nye medlemsorganisasjoner i LNU

Etter Barne- og Ungdomstinget 2020 har LNU fått tre nye medlemsorganisasjoner.

Barne- og Ungdomstinget 2020 valgte inn Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) og Youth Atlantic Treaty Association Norge (YATA) som nye medlemsorganisasjoner i LNU. ONF har fått fullt medlemskap, og SNU og YATA etableringsmedlemskap.

– Viktig for opplæring og skolering

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er en interesseorganisasjon for fagskolestudenter i Norge. Siden stiftelsen i 2012 har de jobbet for å fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere.

– Vi er veldig glad for å bli en del av felleskapet til LNU. Det er viktig for oss å være organisert og være med å støtte det viktige arbeidet LNU gjør for å forbedre vilkårene til barne- og ungdomsorganisasjoner, sier Wictor Østvand Jensen, leder i ONF.

– LNU tilbyr mange relevante kurs som er nyttige for oss. Som tillitsvalgt eller ansatt i ONF skal det ikke være en forutsetning at man skal kunne alt når man starter. Derfor er LNUs nettverk og kurstilbud veldig viktig for opplæring og skolering. Det er nyttig for oss å diskutere ulike utfordringer og løsninger med andre organisasjoner for å finne gode løsninger som gjør at vi hele tiden utvikler organisasjonen vår. Organisasjonsutvikling er helt essensielt for finne gode løsninger som gjør at vi bruker mindre tid på organisatorisk arbeid, og dermed kan prioritere enda mer tid til å støtte våre medlemmer, ved å ivareta interessene og forbedre situasjonen til fagskolestudenter i Norge. 

– Mer oppfølging og muligheter

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, og ble startet i 2015. I likhet med moderorganisasjonen jobber SNU for bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), med fokus på ungdom.

– Vi er veldig stolte over å ha blitt medlem i LNU, sier Sol Stenslie, leder av SNU.

– Dette medlemskapet betyr at vi vil få mer oppfølging og muligheter til å utvikle organisasjonen vår til å bli best mulig for våre medlemmer. Nå får vi sjansen til å arbeide mer og i større skala med å bedre unges seksuelle helse og rettigheter. Framover skal vi jobbe hardere enn noensinne og utvikle prosjekter av unge for unge som vil skape trygg og positiv seksualitet for ungdom i Norge og globalt.

– Avgjørende for frivilligheten

Youth Atlantic Treaty Association Norge er et nettverk for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. De jobber for å gi Norges unge og fremtidige ledere på feltet et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger.

– Det er veldig bra for YATA Norge å endelig få bli medlem av en så viktig organisasjon for ungdomsfrivilligheten som LNU er, sier Jens Kristian Øvstebø, president i YATA Norge.

– LNU er avgjørende for organisasjonslivet og frivilligheten for ungdom og unge voksne i Norge. YATA Norge ønsker å bidra aktivt til å gjøre LNU til en enda mer allsidig og betydningsfull paraply enn den allerede er idag, og gleder oss til samarbeidet både med sentralleddet i LNU og ikke minst med alle de andre medlemsorganisasjonene.

LNU gratulerer, og ønsker de tre organisasjonene velkommen i fellesskapet!

Publisert 6. mai 2020

Topp