Robin Leander Wullum og Sandra Skiaker er LNUs ungdomsdelegater på menneskerettigheter.

Her er LNUs nye ungdomsdelegater

Barne- og Ungdomstinget valgte inn Robin Leander Wullum og Sandra Skiaker til å representere LNU under FNs generalforsamling i oktober.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og være barn og unges representanter inn i FN og sikre ungdomsmedvirkning i internasjonale prosesser. Under Barne- og Ungdomstinget 2020 ble Robin Leander Wullum og Sandra Skiaker valgt til å jobbe med menneskerettigheter i FNs generalforsamling.

– Retten til medvirkning tas for gitt

Robin Leander Wullum (21) er politisk nestleder i Skeiv Ungdom. Som ungdomsdelegat ønsker de særlig å fokusere på kjønnsbasert vold og måten denne rammer skeive kvinner, transfeminine og interkjønnspersoner, og hvordan marginaliserte minoriteter har behov for andre og mer målrettede tiltak for bedring i levestandard enn majoritetsbefolkningen. I et internasjonalt perspektiv er vi privilegerte som har så solid ungdomsmedvirkning på et så høyt politisk nivå, mener Robin.

– Marginalisering og diskriminering er spesielt viktige temaer for meg, og jeg gleder meg til å ta med det perspektivet inn i arbeidet i generalforsamlingen. Vi vet at marginaliserte grupper rammes spesielt hardt der menneskerettighetsbrudd skjer. Å være vaktbikkje for å sikre at feministiske og skeive perspektiver blir med i arbeidet er en rolle jeg tror kommer til å passe meg godt, sier de.

Robin har jobbet med menneskerettigheter tidligere. Blant annet var de fast representant i Natur og Ungdoms landsstyre da organisasjonen vedtok å saksøke staten for brudd på retten til et levelig og bærekraftig miljø. I tillegg har de jobbet med urfolksrettigheter i Colombia sammen med Latin-Amerikagruppene i Norge og lokale organisasjoner. 

– Drap på menneskerettighetsforkjempere utført av gerilja eller paramilitære fraksjoner med tilknytning til staten var veldig utbredt. Mer enn noe annet gjorde dette meg oppmerksom på hvor stor risikoen for å delta i menneskerettighetsarbeid kan være, og at retten og muligheten til politisk organisering ofte er noe vi tar for gitt, sier de.

Menneskerettigheter går også som en rød tråd gjennom arbeidet i Skeiv Ungdom. Organisasjonen jobber for eksempel for tilgang til god helsehjelp for transpersoner, retten til å kunne stifte familie på like vilkår som majoritetsbefolkningen, frihet fra forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika, og juridisk anerkjenning for de som ikke er menn eller kvinner.

– Alt dette arbeidet kan knyttes opp til relevante artikler i den universelle menneskerettighetserklæringen av 1948. Jeg jobber daglig for at mine rettigheter som individ skal kunne bli oppfylt på best mulig måte, og jeg tror den personlige erfaringen og nærheten jeg har til temaet er det som gjør meg mest kvalifisert til å jobbe med menneskerettigheter, sier Robin.

– Legger grunnlaget for et verdig liv

Sandra Skiaker (22) er styremedlem i Youth Atlantic Treaty Association Norge og har tidligere vært leder i Operasjon Dagsverk og medlem i LNUs arbeidsgruppe for nord/sør-spørsmål. Som ungdomsdelegat ønsker hun særlig å fokusere på ungdom, fred og sikkerhet og hvordan man kan lære av det gode arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for å sette større fokus på ungdom og unge kvinners muligheter til å delta i fredsprosesser og samfunnet forøvrig.

– Jeg ser fram til å være en del av et miljø hvor alle jobber for at menneskerettigheter skal bli oppfylt – det være seg med tanke på urfolk, kjønn, alder eller befolkninger. Jeg håper jeg kommer til å lære masse om hvordan mennesker har bidratt til å dytte verden lengre i riktig retning gjennom sitt engasjement, sier Sandra.

Sandra ønsker spesielt å jobbe med ungdoms rett til å delta, engasjere seg og organisere seg, spesielt i fredsforhandlinger (resolusjon 2250).

– I dette arbeidet kan vi lære mye av arbeidet som er gjort med resolusjon 1325, som handler om kvinner, fred og sikkerhet – blant annet om hvordan kvinner i større grad har begynt å organisere seg, og på denne måten lettere kan bli inkludert i fredsforhandlinger, sier hun.

Sandra har jobbet med menneskerettigheter på ulike måter gjennom tidligere engasjementer, i all hovedsak med fokus på ungdom.

– Menneskerettighetene er ikke bare viktige fordi vi har rett på dem. Menneskerettighetene er viktige fordi de legger grunnlaget for et verdig liv, uansett bakgrunn og forutsetninger, sier hun.

– Jeg ønsker å fortsette å kjempe for at ungdom, akkurat som oss, skal få sine rettigheter innfridd. Det at ungdom, som er en så stor del av befolkningen, organiserer seg, deltar og blir hørt, er en viktig forutsetning for å oppnå langvarig fred. Derfor er resolusjon 2250 så viktig å jobbe med.

Publisert 8. mai 2020

Topp