Påtroppende styreleder Isa Maline Isene. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Regjeringen vender ryggen til den unge frivilligheten 

Regjeringens kompensasjonsordning treffer ikke behovene til barne- og ungdomsfrivilligheten. Det mener påtroppende leder i LNU.  

– LNU representerer hundre vidt forskjellige barne- og ungdomsorganisasjoner med nesten en halv million medlemskap. Felles for disse er at de er fundert på demokrati, lokalt engasjement og organisatorisk uavhengighet. Dette er både dagens og morgendagens ledere. Nå er det viktig at denne krisen ikke knekker de unge frivillige organisasjonene, sier Isa Maline Isene, påtroppende leder i LNU. 

Revidert nasjonalbudsjett 2020 bekrefter at de samme reglene fortsatt gjelder for krisepakken, og at den treffer barne- og ungdomsfrivilligheten like dårlig som før den ble endret. I en undersøkelse gjort av LNU forteller 58 prosent av respondentene at de ikke har hatt mulighet til å søke på ordningen. Mens kompensasjonsordningen har vokst seg større og bedre for de største profesjonelle aktørene, har den unge frivilligheten blitt en blindflekk i regjeringens krisepakke. 

Diskvalifiseres av kravene

– Vi har gitt mange tilbakemeldinger til departementene om at disse midlene ikke treffer den unge frivilligheten, og de har hatt alle muligheter til å reparere ordningen. I dag har regjeringen vendt barne- og ungdomsfrivilligheten ryggen, sier Isene. 

– Kravene for å søke diskvalifiserer barne- og ungdomsorganisasjonene. For at den unge frivilligheten skal overleve, trengs det mer enn det som kom i dag. 

Et eksempel kan være å kutte kravet om at nedre grense for økonomisk tap skal være 25.000 kroner og å la sentralleddene i organisasjonene sende samlede tap. For de små lokallagene, som har måttet søke om disse midlene, er det vanskelig å dokumentere såpass store summer, selv om de samlede summene for hele organisasjonen er store. 

2 av 3 frykter medlemsfall

Undersøkelsen blant LNUs medlemsorganisasjoner viser at 98 prosent av respondentene avlyste aktiviteter83 prosent forventer å tape inntekter på grunn av krisen, og 82 prosent frykter medlemsfall. Et estimat fra samme undersøkelse viser at organisasjonene kan komme til å ha tapt 87 millioner kroner allerede 15. juni.  

– Varer denne situasjonen lenge, og med enda større inntektstap og kostnader for barne- og ungdomsorganisasjonene, risikerer vi å stå igjen med et samfunn hvor den unge frivilligheten kommer ut av krisen med brukket rygg, og ikke kan arrangere aktiviteter på sine premisser. Det er et stort demokratisk problem, sier Isene. 

Publisert 12. mai 2020

Topp