Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Nye råd om sommerleir for barn og unge

Folkehelseinstituttet kom forrige uke med nye råd om hvordan sommeraktiviteter kan avvikles.

Fra før vet vi at det fra 15. juni blir anledning til å avholde arrangementer med opp til 200 deltakere, avhengig av smittesituasjonen. Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende sine råd om samlinger og arrangementer, og har nå skrevet noen råd spesifikt om sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet.

Her er en oppsummering av de nye rådene:

  • Med arrangementer av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette inkluderer for eksempel leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler. Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt, se Covid-19-forskriften § 13
  • Anbefalingene angitt for Organiserte aktiviteter for barn og unge gjelder også for denne typen arrangementer. Alle arrangører må på forhånd opplyse om at kun friske personer kan møte, både deltagere og ansatte. Det må lages gode rutiner for å kunne ivareta håndhygiene og økt renhold. I tillegg må tiltak for å begrense kontakt mellom deltagere iverksettes. 
  • Det anbefales å dele deltagere inn i mindre grupper for å lettere ivareta smittevernrådene. Antall barn/unge i gruppene vurderes i forhold til deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer.
  • For aktiviteter med yngre barn (småskole og nedover) bør gruppestørrelsen reduseres. Gruppene bør i størst mulig grad ha faste deltagere (de samme) gjennom hele arrangementet, og blanding av grupper bør begrenses. Det betyr at gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet adskilt fra hverandre, samt at ledere ikke går på tvers av gruppene. Hver gruppe bør ha tilstrekkelig antall ledere for å kunne ivareta hensynene.  Arrangementer som blander barn og unge fra spredte geografiske områder med ulik grad av smittespredning bør unngås på nåværende tidspunkt, men dette rådet vil kunne endres avhengig av smittesituasjonen.
  • Ved arrangementer med mange deltagere bør det vurderes å opprette dialog med kommunelegen for å avgjøre om det er smittevernfaglig forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Arrangøren bør ha en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av rom eller toalett der den syke har oppholdt seg.

Utover dette viser Folkehelseinstituttet til følgende dokumenter, som alle som skal arrangere større sommeraktiviteter bør bruke:

LNU er glade for at Folkehelseinstituttet tar situasjonen på alvor og nå kan vise til noen konkrete råd og regler for den unge frivillighetens sommersesong.

– Sommerleirene er veldig viktige møteplasser for barn og unge hvor de får dyrke de det engasjerer seg for og møte andre som gjør det samme. Jeg håper barne- og ungdomsorganisasjonene bruker rådene fra Folkehelseinstituttet og veilederen vi har skrevet, slik at barn og unge får delta på gode sommeraktiviteter også i år, sier Andreas Borud, generalsekretær i LNU.
 
 
Tirsdag 26. mai har vi et digitalt temamøte om smittevern på sommerleir. Les mer, og meld deg på, her.

Publisert 18. mai 2020

Topp