LNU-leder Rode Hegstad. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Rode Hegstad takker av

17. mai avsluttet hun sine tre år som leder for LNU, og tar med seg en lang liste med politiske seire for den unge frivilligheten og for unges rolle i demokratiet.

Med en oppfordring om å gi plass til flere stemmer i demokratiet, avsluttet hun sine tre år som styreleder med en 17. mai-tale foran statuen til Camilla Collett.

Rode Hegstad ble valgt til styreleder i LNU i 2017, etter å ha vært nestleder fra 2016. I tre år har hun vært LNUs ansikt utad, og gjort viktig arbeid for barn og unge i hele Norge. 

Viktig for den unge frivilligheten 

Rode har markert seg som en god nettverksbygger, og en tydelig og målrettet leder og frontfigur for LNU som interesseorganisasjon. Ikke minst har hun også gjort seg kjent som en og samlende og tilgjengelig leder for den paraplyorganisasjonen LNU er. Med 100 barne- og ungdomsorganisasjoner under vingene, fra noen hundre til flere titalls tusen medlemmer og med svært ulike formål og utgangspunkter, er ikke det noen liten prestasjon.

– Rode har hatt både et fantastisk politisk gjennomslag og en enorm tilstedeværelse ute i organisasjonene. Dette har gjort at både LNU og medlemsorganisasjonene våre har vokst. Mange har følt en trygghet over at både Rode og LNU finnes. Rode har vært lett å be og lett å ta kontakt med, sier Isa Maline Isene, påtroppende styreleder i LNU.

– Da jeg selv begynte i LNU-styret for to år siden hadde jeg som mål å lære så mye jeg kunne av Rode. Rode ser folk, hun følger dem opp, og hun lar dem vite at de har potensiale, at det er oss i den unge frivilligheten som skal ta over framtiden.

Unges rolle i demokratiet har vært en av Rodes viktigste politiske prosjekter Det har betalt seg gjennom flere politiske gjennomslag. Her er noen av de viktigste seirene for LNU i tiden Rode har sittet i styret.

Lovfesting av ungdomsråd

LNU har jobbet lenge med å få lovfestet mer ung medvirkning i beslutningsprosesser. I 2018 ble loven om kommuner og fylkeskommuner oppdatert med en paragraf om lovfestede ungdomsråd i alle kommuner. Ungdomsrådene skal være rådgivende medvirkningsorganer i alle kommuner og fylkeskommuner.

Vekst i unges valgdeltakelse

I 2019 fikk LNU et håndfast bevis på ungdoms politiske engasjement da tall fra SSB viste en historisk vekst i unges valgdeltakelse.

– Dette beviser at ungdom er politisk engasjerte, akkurat som forskningen har vist de siste årene. Forskjellen fra tidligere valg er kanskje at ungdom i større grad har tro på at de blir lyttet til også gjennom formelle kanaler som valgdeltakelse, sa Hegstad i 2019. 

– Det er viktig for demokratiet vårt at unge velgere er med og påvirker hvem som skal styre politikken i deres kommuner. Når flere unge bruker stemmeretten styrker det demokratiet, og det tjener alle på.

Økning i grunnstøtta

LNU fikk gjennomslag for økning i grunnstøtta til barne- og ungdomsfrivilligheten i statsbudsjettet tre år på rad – der økningen var på 10 millioner i 2016, 10 millioner i 2017 og 5 millioner i 2018. 

– Regjeringen fortjener skryt for å levere et solid budsjett for frivilligheten. Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser, og de trenger trygge rammebetingelser for å kunne fortsette veksten. At regjeringen nå legger trygghet og stabilitet til grunn, bidrar til at enda flere barn og unge kan delta i aktiviteter hvor de kan oppleve fellesskap og mestringsfølelse, sa Hegstad i 2018.

Portal for lokaler til ungdomsaktiviteter

I 2019 fikk LNU igjen gjennomslag for en kampsak i statsbudsjettet, da regjeringspartiene satte av to millioner kroner til utvikling av en portal for utlån av lokaler til ungdomsfrivilligheten.

Tilgang til skoler og andre lokaler til aktiviteter på ettermiddagstid og i helgene har vært en av de største utfordringene for den unge frivilligheten de siste årene. LNU har jobbet for at medlemsorganisasjonene skal bruke kortere tid og færre ressurser på å finne lokaler. Med ny portal vil både frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og kommunene være spart for omfattende arbeid.

– Vi er veldig glade for at Stortinget kommer til å bevilge penger til en løsning som kan gjøre livet enklere for unge frivillige over hele landet, sa Hegstad da.

Publisert 18. mai 2020

Topp