Ny rapport: Bærekraftsløftet

I dag lanserer vi vår nye rapport om ungdoms rolle i bærekraftsmålene.

FNs 17 bærekraftsmål, med sine 169 delmål, er verdens viktigste plan. Vi har bare ti år igjen før vi skal være i mål, og om vi skal lykkes må hele verdens befolkning bli inkludert i dugnaden, også barn og unge.

Med rapporten «Bærekraftsløftet» ser vi nærmere på hva ungdommens rolle kan og bør være i det internasjonale arbeidet med bærekraftsmålene.

I rapporten kan du blant annet lese om hvordan Norge jobber med målene og hvordan og hvorfor barne- og ungdomsorganisasjonene kan jobbe med dem. Vi har gjort intervjuer med DNT-ung og Danske Spejderen om hvordan de selv arbeider med målene i sine organisasjoner.

Rapporten ble digitalt lansert med besøk av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Miljøagentene, Lightup Norway og Norges Handikapforbunds Ungdom 25. mai.

Les rapporten her!

Publisert 25. mai 2020

Topp