Styreleder Isa Maline Isene. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

– En festdag for demokratiet

Et flertall i valglovutvalget går i dag inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommune- og fylkestingsvalg.

I dag kom valglovutvalget med sin innstilling til ny valglov. Et av hovedpunktene det har vært knyttet spenning til, er hvordan utvalget stiller seg til spørsmålet om 16-årig stemmerett. Flertallet i utvalget går inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommune og fylkestingsvalg i Norge.  

– Dette er en historisk dag for demokratiet. LNU har i 20 år jobbet for å åpne opp demokratiet for stadig flere. Hvis Stortinget nå følger utvalgets oppfordring er dette det største steget på 50 år for å gi enda flere muligheten til å ta del i demokratiet, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

Det har i lang tid vært usikkerhet rundt hvordan de partipolitiske representantene stiller seg i spørsmålet. Den sensasjonelle nyheten i dag er at Arbeiderpartiets Knut Storberget og Senterpartiets Anne Grimsrud går inn for en senkning av stemmerettsalderen.

Les mer om stemmerett for 16-åringer her

– Det er fantastiske nyheter! Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tidligere vært bidragsytere til lokale forsøksordninger med 16-årig stemmerett i kommunene og kommunene selv er positive. Nå håper jeg programkomiteene i partiene lytter til rådene fra utvalget, sier Isene.

Et mindretall i utvalget ved Knut Storberget (Ap), Sofie Høgestøl (V) og forsker Dag Arne Christensen går inn for å senke stemmeretts- og valgbarhetsgrensen til 16 år også ved stortingsvalg.  

– Demokratiet vårt blir sterkere jo flere som får delta i det. Nå er det på tide å utvide det enda mer og gi ungdom økt politisk påvirkningskraft. Vi kommer til å følge opp saken i partienes programprosesser, med mål om at det blir flertall for å senke stemmerettsalderen i neste stortingsperiode, sier Isene.

Les innstillingen her →

Publisert 27. mai 2020

Kontaktpersoner

  • Isa Maline Isene

    Styreleder

    952 82 315
    isa@lnu.no

Topp