Delta på nordisk ungdomssamling!

Ønsker dere å gjennomføre aktiviteter i samarbeid med andre nordiske unge? Da kan dere søke midler fra NUBF og delta på nordisk ungdomssamling i Danmark 4. - 6. september! 

Søk om å delta her!

Prosjektet Nordiske Unge i Bærekraftige Fellesskap (NUBFhar som formål å skape sterkere samarbeid mellom unge i Norden – med bærekraft i fokus. Barn og ungdom med gode ideer til aktiviteter kan gå sammen på tvers av minst to nordiske land og søke midler gjennom NUBFs støtteordning. For å hjelpe dere på vei med samarbeidet arrangerer vi en ungdomssamling hvor dere kan få inspirasjon, nettverk, praktisk hjelp til søknadsskriving og ikke minst  muligheten til å møte andre unge fra hele Norden! 

Støtteordning 

Dersom dere vil gjennomføre aktiviteter i samarbeid med én eller flere andre nordiske organisasjoner/grupper, kan dere søke om støtte fra NUBFSelve søkingen skjer i løpet av høsten, gjennom nettsiden nordicyouth.org. Der finnes dere også mer informasjon om søknadsprosess, beløpet dere kan søke om og tidsramme.  

Ungdomssamling 

Du har kanskje allerede en idé, men mangler en nordisk samarbeidspartner? Eller har du ikke kommet på en aktivitet ennå, men vet at du gjerne vil delta i et nordisk samarbeid med andre unge? Kanskje har dere en nordisk søsterorganisasjon dere gjerne vil gjennomføre et prosjekt med, men så vet dere ikke helt hva? Uansett anbefaler vi alle som er interessert å bli med på NUBFs ungdomssamling. 

Samlingen vil foregå 4.-6. september i Danmark. Programmet vil bestå av innledninger, workshops og praktisk innføring i prosjektutvikling og søknadsskriving. Den tematiske delen av programmet er delt inn i to spor. Det ene sporet omhandler FNs bærekraftsmål og det andre mangfold og inkluderende fellesskap. Du velger selv hvilket av sporene du vil delta på. Det er gratis å delta, og NUBF dekker både reise og losji. Å delta på samlingen garanterer ikke at dere vil motta støtte gjennom støtteordningen, men dere vil få god veiledning og hjelp på veien. 

Om NUBF 

Formålet med prosjektet Nordiske unge i bærekraftige fellesskap er at unge skal gjennomføre aktiviteter som styrker båndene i Norden og setter bærekraft på dagsordenDet er Dansk Ungdoms Fællesråd (DUFsom leder prosjektet i samarbeid med det danske Børne– og Undervisningsministerium og de andre nordiske ungdomsrådene, inkludert oss i LNU. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og varer fram til 2022 som del av det danske riksfellesskapets formannskap. På nordicyouth.org kan du lese mer om både prosjektet, støtteordningen og ungdomssamlingen.   

Informasjon om korona 

Vi i LNU håper vi kan gjennomføre ungdomssamlingen i september, men ettersom situasjonen framover er noe uklar vil vi løpende ta vurderinger på om det er tilrådelig å gjennomføre. Siste nytt fra regjeringa tilsier at det kan åpnes opp for reiser til Norden allerede i juni, men det er likevel uklart om vi kan reise i september. Vi oppfordrer likevel alle som ønsker å delta om å søke, så vil vi oppdatere dere etterhvert som situasjonen utvikler seg! 

Spørsmål og svar

 • Hvem kan delta? Unge mellom 16 og 30 år fra et nordisk land. Dersom deltakeren er under 18 vil vi behøve samtykke fra foresatte for deltakelse.
 • Når og hvor? 4.-6. september i Danmark, på Ungdomsøya utenfor København
 • Hvordan søker jeg? Fyll ut skjemaet på denne siden for å søke om plass.
 • Når er søknadsfristen? Den er 1. juli.
 • Når får jeg vite om jeg får delta? LNU velger ut deltagerne fra Norge i løpet av starten av juli og gir deretter tilbakemelding til alle om de har fått plass eller ikke.
 • Garanterer deltagelse på ungdomssamlingen at man får tildelt støtte? Nei, det gjør det ikke, men du vil få god hjelp til både å utvikle prosjekt og skrive søknad.
 • Kan vi være flere fra samme organisasjon som søker sammen? Ja, det kan dere, men fyll ut hvert deres skjema. Vi kan ikke garantere at alle fra organisasjonen deres kommer med, men vil forsøke å ta med minst to fra hver.
 • Kan jeg delta selv om jeg ikke tilhører en organisasjon? Ja, det kan du! Både ungdomssamlingen og støtteordningen er åpne for alle nordiske unge.
 • Må vi ha en prosjektide eller partner for å kunne delta? Nei, det må dere ikke. Hverken plan eller partner er kriterier for å delta, men dersom dere har det vil vi gjerne at dere skriver det i søknadsskjemaet.

Søk om å delta her!

Publisert 28. mai 2020

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  470 37 235
  ane@lnu.no

Topp