Vil du gi regjeringen innspill om ny nasjonal fritidskortordning?

Er du mellom 13 og 17 år og ønsker å si din mening om hvordan den nasjonale fritidskortordningen skal utformes? I så fall oppfordrer vi deg til å melde din interesse og søke om å bli nominert til ungdomspanelet av LNU. Søk her innen 30.06.20. 

LNU har blitt invitert til å nominere tre delegater mellom 13 og 17 år, til Barne- og familiedepartementets ungdomspanel som skal jobbe med utviklingen av en nasjonal fritidskortordning.  

Departementet beskriver panelets oppgaver på følgende måte:  

Regjeringen vil legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek, fritid og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Det er derfor satt i gang et forsøk med fritidskortordninger som skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.  Barne- og familiedepartementet skal opprette et ungdomspanel for å sikre ungdomsmedvirkning i vurderingen av en nasjonal ordning. Formålet med panelet er å gi anbefalinger til Barne- og familiedepartementet om hvordan en fritidskortordning kan nå målsettingen om at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter. 

Panelet: 

 • skal bestå av 10-11 deltagere i alderen 13 til 17.  
 • har oppstart tidlig høst 2020 med varighet til rundt årsskiftet
 • avholde minst fire møter (i utgangspunktetfysiske møter i Oslo.)  
 • vil få mulighet til å møte politikere og de som har ansvar for utvikling av en nasjonal fritidskortordning 
 • står fritt til å ta opp det de mener er relevant innenfor oppdraget/mandatet.  

Det forventes at paneldeltagere gjennomfører noen aktiviteter mellom møter og kommuniserer gjennom digital plattform. 

Praktisk informasjon  

 • Paneldeltagerne får dekket reise og opphold i Oslo om det er nødvendig (om noen deltagere må reise med foresatt dekkes også reisen for den foresatte) 
 • Fysiske møter i Oslo legges til en helg med oppmøte fredag.  
 • Ungdommene får et lite honorar for arbeidsmøtene. 
 • Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å ta fri fra skolen for å delta i møtene. Hvis man må ta fri fra skolen i forbindelse med reising til Oslo kan man søke om gyldig fravær. 
 • Ungdommene får attest ̊ at de har deltatt i panelet. 

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?  

Svar på  dette skjemaet innen 30. juni 2020 og send CV og søknad på mail til ane@lnu.no. I søknaden ønsker vi at du forklarer hvorfor du vil delta på dette og forteller oss om dine interesseområder. Søknaden skal være på maks en side. I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til ane@lnu.no.

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  

Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vi vil da prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. 

Publisert 4. juni 2020

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  +47 470 37 235
  ane@lnu.no

Topp