Medlemsmøte om portal for lokaler

Vi er i gang med å lage en nasjonal portal for lokaler, og vil gjerne invitere til innspillsmøte!

LNU har fått penger av Barne- og familiedepartementet for å lage en portal som skal gjøre det lettere for barne- og ungdomsorganisasjoner å finne lokaler hvor de kan ha aktiviteter, enten det er på skoler, kulturbygg eller andre steder.

Vi er i gang med prosjektet, og vil gjerne dele lærdommer og få tilbakemeldinger!

Fredag 19. juni inviterer vi derfor til medlemsmøte om prosjektet, hvor vi går gjennom:

  • Lærdommer fra første runde med intervjuer og undersøkelser
  • Hvordan dere kan hjelpe til med å teste konsepter og idéer
  • Planen videre

Alt av innspill er nyttig og hjelper oss få til et best mulig prosjekt, så vi gleder oss til å møtes!

Tidspunkt: 

Fredag 19. juni, kl. 12:00 – 13:00

Påmelding:

Fill out my online form.

Publisert 10. juni 2020

Topp