Kampen barne- og ungdomsteater i 2019. Foto: Espen Evjenth, LNU

Koronareglene for aktiviteter myknes opp

Smittevernreglene myknes opp slik at barne- og ungdomsorganisasjonene nå kan dele utstyr i sine aktiviteter. Barn og unge kan også ha nærkontakt i faste fritidsaktiviteter hvor det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten som normalt.

For to uker siden tillot helsemyndighetene at barn og unge som driver med idrettsaktivitet skal kunne ha nærkontakt under trening hvis det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. De tillot også deling av utstyr under aktivitetene, så lenge det ble sørget for godt renhold. 

LNU har etter dialog med myndighetene kommet frem til at de samme reglene skal gjelde for alle fritidsaktiviteter for barn og unge. Endringene skjer umiddelbart. 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene betyr mye i barn og unges liv. Nå som samfunnet åpnes opp igjen, er disse endringene viktige forenklinger som gir organisasjonene mulighet til å starte med flere aktiviteter på en trygg måte, sier Andreas Borud, generalsekretær i LNU. 

Mulig å dele utstyr i aktiviteter 

De nye reglene om utstyr sier at deltakere og arrangører kan dele utstyr i aktiviteter, for eksempel baller, brettspill eller tau. Organisasjonene bør vurdere renhold av utstyret mellom hver bruk eller hver økt og oppfordre deltakere til ikke å ta seg i ansiktet under aktiviteten. Utstyr som har svært tett kontakt med ansikt og hender, som masker og hansker, bør ikke deles uten rengjøring mellom hver bruker. 

– Nå kan brettspill-lagene spille brettspill, speideren dele på utstyr når de bygger gapahuk, og politiske organisasjoner male paroler sammen. Det gjør planleggingen av samlinger og arrangementer lettere for organisasjonene, sier Borud.  

veilederen for idretten står det om deling av utstyr at «[s]å lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav».  

Åpner for nærkontakt i noen aktiviteter 

Det nye unntaket om fysisk nærkontakt gjelder aktiviteter der fysisk kontakt eller nærhet er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Faste grupper på inntil 20 personer kan ha nærkontakt under selve aktiviteten, men ikke før, etter, eller i pauser. 

Bare personer under 20 år kan ha nærkontakt på denne måten. Eldre personer må følge regelen om 1 meters avstand. Unntaket gjelder heller ikke for arrangementer, altså samlinger med flere enn 20 deltakere, hvor 1 meter avstand er forskriftsfestet. 

– Dette forenkler hverdagen i teatergrupper og andre aktiviteter hvor nærkontakt er nødvendig, og hvor avstandsreglene har stått i veien for å holde på som normalt, sier Borud.  

LNU og Frivillighet Norge har 11. juni oppdatert veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner i tråd med disse endringene.  

Les veilederen i smittevern for frivillige organisasjoner her

Publisert 11. juni 2020

Kontaktpersoner

  • Andreas Borud

    Generalsekretær ( i ferie/permisjon frem til 30. august.)

    915 97 704
    andreas@lnu.no

Topp