Styreleder i LNU Isa Maline Isene og generalsekretær i LNU Andreas Borud feirer grunnstøtteøkning med kake. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Ti viktige LNU-saker dette halvåret

Vi har hatt et veldig annerledes, og veldig innholdsrikt, halvår! Se tilbake på noen av de viktigste sakene våre her.

Ny søknadsportal

I januar gikk vi over til den nye søknadsportalen støtteordninger.no. Portalen er enklere, mer stabil, og universelt utformet. Leverandøren av søknadsportalen er Bergens-bedriften Machina, som spesialiserer seg på utvikling av søknadssystemer. Samarbeidet med dem har vært tett for å kunne skreddersy en søknadsportal så nært søkernes ønsker som mulig.

Ambassadørordning fra LNU Trygg!

I 2019 lanserte LNU Trygg! i ny digital versjon. I januar startet vi opp en Trygg-ambassadørordning i arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i barne- og ungdomsorganisasjonene. Til nå har vi rekruttert 62 ambassadører i 33 organisasjoner. Ambassadørene er kursholdere og kompetanse-spredere i egne organisasjoner. Målet er å øke kompetansen i medlemsorganisasjonene våre, og skape tryggere organisasjoner.

Ambassadørene får delta på opplæring hos LNU, og får god kjennskap til og skal kunne videreføre Trygg!-arbeidet, samt holde kurs og formidle kunnskap i sine organisasjoner.

Tilskuddene ble fredet

Koronaviruset har gått hardt utover økonomien til mange av våre medlemsorganisasjoner, og en av de første sakene vi fikk gjennomslag for i krisen var å få fredet de statlige tilskuddene for 2020.

I mars kom de første smitteverntiltakene, som ble kontinuerlig oppdatert og utvidet. Tiltakene førte til massiv aktivitetsstans, og mange av våre medlemsorganisasjoner stilte spørsmål om hvordan dette ville påvirke tilskuddene de allerede hadde mottatt. LNU hadde en pågående dialog med departementene om hvordan vi best kunne løse dette for våre medlemsorganisasjoner.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja annonserte i mars, ikke lenge etter at de første tiltakene ble iverksatt, at frivilligheten får beholde det statlige tilskuddet sitt for 2020.

Digitale årsmøter og aktiviteter

Vi har alle måttet omstille oss til en ny mer digitalisert hverdag. Alle våre medlemsorganisasjoner har måttet tenke nytt og annerledes om aktivitetene sine. Selv har vi for første gang avholdt Barne- og ungdomstinget digitalt, og i den anledning har vi også skrevet noen nyttige tips for hvordan man kan avholde digitale årsmøter eller andre større arrangementer. 

Hånd holder oppe et stemmeskilt. Bildet er pikselert for gi en "digital" effekt.

Illustrasjon: LNU

Nytt styre og leder i LNU

Barne- og ungdomstinget 2020 valgte inn nytt styre for LNU, med Isa Maline Isene som ny styreleder.

– Det nye styret er et stjernelag! Her er dyktige folk fra den store bredden av medlemsorganisasjonene i LNU, sa Isene i etterkant av BUT.

Styreleder Isa Maline Isene. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Smittevernveileder for frivilligheten

Regjeringens retningslinjer for smittevern har vært omfattende og i kontinuerlig endring, og det er flere organisasjoner som har bedt om bistand i å manøvrere seg i dem. Etter dialog med Kulturdepartementet utarbeidet LNU i samarbeid med Frivillighet Norge en veileder for smittevern i frivillig aktivitet. 

– Vi håper veilederen skal gjøre det enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene til å starte opp med det de kan best: Gi barn og unge et frirom der de kan følge sine egne interesser, sa Andreas Borud, generalsekretær i LNU, da vi lanserte den.

Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Veilederen ble lansert med et fysisk arrangement i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, for å eksemplifisere hvordan reglene kan følges også med arrangementer.

Bærekraftsløftet: Ny rapport

I mai lanserte vi vår rapport Bærekraftsløftet, om ungdom og bærekraftsmålene. Vi fikk besøk på kontoret av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som svarte på spørsmål fra våre medlemsorganisasjoner, representert ved Miljøagentene, Lightup Norway og Norges Handikapforbunds Ungdom. Les rapporten her!

Valglovutvalget går inn for stemmerett for 16-åringer

I slutten av mai kom valglovutvalget med sin innstilling til ny valglov. Et av hovedpunktene det hadde vært knyttet spenning til, var hvordan utvalget stiller seg til spørsmålet om 16-årig stemmerett. Flertallet i utvalget går inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommune og fylkestingsvalg i Norge.

– Dette er en historisk dag for demokratiet. LNU har i 20 år jobbet for å åpne opp demokratiet for stadig flere. Hvis Stortinget nå følger utvalgets oppfordring er dette det største steget på 50 år for å gi enda flere muligheten til å ta del i demokratiet, sa Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

I etterkant av valglovutvalgets innstilling var LNU til stede i media med flere utspill, inkludert kronikker i Dagbladet og Adresseavisen [1] [2]. Vi lanserte også en ressursside om emnet.

10 millioner ekstra i grunnstøtte

Regjeringen foreslo i slutten av mai å gi 10 millioner kroner ekstra i grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene.

– Koronakrisa førte til at aktivitetene i speideren, ungdomspartiene, musikkorganisasjonene og mange andre ble avlyst over natta. I tre måneder har organisasjonene opplevd store økonomiske tap, men de har knapt hatt tilgang på kompensasjon. Derfor setter vi stor pris på at barne- og familieministeren har lyttet til våre innspill, og ser behovet for fortsatt aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i denne vanskelige tiden, sa LNU-leder Isa Maline Isene.

NRK klages inn til PFU

I november i fjor sendte NRK Folkeopplysningen-programmet «Make Lillestrøm great again», som fikk massiv kritikk, inkludert fra LNU. Nå har vi, med støtte fra landets ungdomspartier, klaget inn statskanalen til PFU for programmet, som påvirket skolevalget i Lillestrøm via manipulasjon og falske nyheter på internett og i sosiale medier.

– Skolevalget er en viktig arena for demokratiet. Det er en demokratidugnad på vegne av unge mennesker. Denne tuklingen oppleves som en hån mot det harde arbeidet ungdomspolitikerne legger i skolevalget, sa LNU-leder Isa Maline Isene.

 

Vi ønsker dere en god sommer!

Publisert 3. juli 2020

Topp