Pressebilde av Abid Raja.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kompensasjonsordningen forlenges ut året

Kulturminister Abid Raja annonserte torsdag en videreføring av kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten. LNU håper at den unge frivilligheten kan unntas noen av kravene.

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten som ble lansert i vår, etter at Norge iverksatte store koronarestriksjoner i samfunnet, vil nå videreføres. En milliard kroner er øremerket idretten og frivilligheten. I tillegg åpner midlene opp for flere typer kostnader enn før.

LNU synes det er bra at ordningen forlenges, da det fortsatt er stor økonomisk usikkerhet i den frivillige sektoren. Imidlertid treffer ikke kompensasjonen alle, noe vi også tidligere har gitt utrykk for. Ordningen framstår fortsatt som om den er spesielt tilpasset de store, profesjonelle aktørene, og den treffer ikke behovene til den unge frivilligheten i nevneverdig grad.

– De fleste vil få en forlenget kompensasjon, og dette er bra. Men vi ønsker oss likevel en kompensasjonsordning som tar høyde for behovene til barne- og ungdomsfrivilligheten i større grad, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

Strenge krav

Kravene for å søke om kompensasjon har ikke blitt lettet på. Organisasjoner som mottar 60% eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til å søke om midlene. Dette er i praksis ekskluderende for den unge frivilligheten, da svært mange barne- og ungdomsorganisasjoner har store deler av sine driftsinntekter fra statlige tilskudd.

– Disse organisasjonene har betydelige tilskudd fordi det finnes et politisk ønske om at deltakeravgiftene skal være lave. Slik kan den unge frivilligheten være så inkluderende som mulig. Nå straffes disse organisasjonene for at de mottar slike tilskudd, til tross for at de lider betydelige økonomiske tap, sier Isene.

LNU mener at barne- og ungdomsorganisasjonene bør unntas 60%-kravet, slik at flere av dem har anledning til å søke om kompensasjonsmidlene.

Trengs mer rekruttering

Senere vil det komme en stimuleringspakke til frivilligheten. LNU mener at denne kommende pakken må bidra til at barne- og ungdomsorganisasjonene får startet nye aktiviteter og rekruttert nye medlemmer.

Vi håper pakken vil kunne gi en viss økonomisk lette for de organisasjonene som sliter med bortfall av medlemmer som følge av koronapandemien. Barne- og ungdomsorganisasjonene befinner seg nå i en tøff økonomisk krise med synkende medlemstall, men vi kan snu denne trenden til neste år hvis vi gir organisasjonene våre mulighet til å rekruttere igjen.

– Vi oppfordrer igjen regjeringen til å i større grad inkludere den unge frivilligheten i sine kompensasjonsordninger, avslutter Isene.

Regjeringen vender ryggen til den unge frivilligheten 

Barne- og ungdomsorganisasjonene blir forbigått

Publisert 20. august 2020

Topp