Speidere poserer foran hus om vinteren.

Norges KFUK-KFUM-speidere arrangerte klimahelg. Foto: Joakim Rødland

Søk støtte fra LNU Infostøtta! 

Neste søknadsfrist for midler fra LNU Infostøtta er 1. september. Har din organisasjon avventet å søke pga. korona? Her er noen tips til aktiviteter som kan gjennomføres med dagens smitteverntiltak!

2020 er annerledes-året, og våren har vist at barne- og ungdomsorganisasjonene blomstrer av kreativitet. Nedenfor har vi listet opp noen forslag til aktiviteter dere kan gjennomføre med støtte fra LNU Infostøtta. 

  • Podkast: En podkast er et perfekt medium for å ta opp ulike globale miljø- og utviklingsspørsmål. Kanskje dere kan snakke om hvordan samfunnets respons på korona-krisen kan sammenlignes med responsen på klimakrisen? Dette er også noe som kan gjøres «overalt», noe som passer perfekt hvis dagens situasjon vedvarer en stund. 
  • Film: Mange barn og unge tilbringer mye tid på YouTube, så her er det bare å finne frem kameraene og lage deres egen film eller serie. Hva med en serie om organisasjonens innsats for å sikre likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål 5)?
  • Skrive: Er man ikke så visuell av seg, kan man finne fram skrivelysten. Ved å holde et digitalt kurs om hvordan skrive en kronikk, kan man få med deltakere over hele landet. For å gjøre det enda mer spennende, kan dere avslutte prosjektet med en kronikk-konkurranse. 
  • Brettspill: Mye innetid har ført til at mange har funnet fram nye og gamle brettspill. Et brettspill med organisasjonens arbeid med globale miljø- og utviklingsspørsmål vil nok være spennende å både lage og bruke. Her kan en også ha en super mulighet til å vinne over familien! 
  • Musikk: Det kan føles som langt mellom medlemmene, spesielt nå som vi ikke kan møtes som vanlig. Selv om vi er langt fra hverandre, kan vi likevel være sammen. Spill inn deres helt egen sang og lag en musikkvideo bestående av klipp fra medlemmer over hele landet. En veldig fin mulighet til å vise samholdet, til tross for avstand. 

LNU Infostøtta støtter prosjekter som sprer kunnskap om globale utviklings- og miljøspørsmål. Vi har masse midler å dele ut, og hver organisasjon kan motta inntil 75 000 kr. Frist for gjennomføring av prosjektet har blitt forlenget fra slutten av året til 31. mars 2021. 

Husk å holde dere oppdaterte på regjeringens smittevernanbefalinger.

Her kan du lese flere tips til ulike digitale aktiviteter. Dette er bare et lite knippe av alt det spennende dere kan søke LNU Infostøtta til, og dere må mer enn gjerne hente inspirasjon herfra og lage noe enda gøyere. Dere kan også hente inspirasjon fra oversikten over tidligere tildelinger eller lese våre sider om bærekraftsmålene for å bli inspirert. Sett i gang kreativiteten, og send inn søknad innen søknadsfristen 1. september!  

Vil du ha flere tips til hvordan du kan skrive en god søknad? Les denne saken fra forrige tildeling.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler for spørsmål. Husk å inkludere barn og unge under 26 år i prosjektene deres. Vi minner også om mulighet for å be om veiledning på kladdesøknad. 

Publisert 21. august 2020

Topp