En gutt gjør et breake-move foran andre klappende ungdommer.

Acta - Barn og unge i Normisjon gjennomførte SubUrban dansefestival med hjelp fra LNU Kultur.

Søk midler fra LNU Kultur

LNU Kultur har igjen 1,6 millioner kr til utdeling. Vi har derfor satt opp en ekstra søknadsfrist, 15. september. 

LNU Kultur er en romslig støtteordning, hvor organisasjonen din kan få støtte til å gjøre mye gøy, prøve ting dere ellers ikke ville gjort, samt finne nye måter å jobbe på. Målet med ordningen er å bidra til økt kulturfaglig kompetanse.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse, hvor barn og ungdom deltar aktivt.

Eksempler på aktiviteter er politisk teater, utstillinger, revy, valgfestival hvor dere inviterer musikere, litteratursamlinger, valgaktiviteter, podcast, filmsnutter, sanger eller brettspill. Trykk HER for å komme til konkrete eksempler på aktiviteter som er koronavennlige, og trykk HER for å komme til prosjekteksempler fra tidligere innvilgede prosjekter. 

Husk muligheten for å be om veiledning i forkant av søknadsfristen! Dette kan gjøres ved å sende det til saksbehandler på mail til cennet@lnu.no, eller ved å fylle ut som utkast i søknadsportalen og deretter si ifra til saksbehandler. 

Neste søknadsfrist er 15. september. Les mer om støtteordningen her. 

Publisert 25. august 2020

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp