Illustrasjonsfoto: AKKS/Malgorzata Grygierczyk

Husk søknadsfristen for LNU Mangfold og inkludering

To tildelingsrunder for støtteordningen er gjennomført, men en runde gjenstår. Neste søknadsfrist er 1. oktober, og vi har litt over to millioner i potten. Har du et prosjekt om mangfold, holdninger og deltakelse du vil realisere?

Dette er en støtteordning hvor demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø kan søke om støtte til prosjekter som gir barn og unge mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.  

Korona har satt noen begrensninger for organisasjonene og deres aktiviteter, men vær kreative og finn alternative måter å gjennomføre prosjekter på. Husk at dere kan inkludere kostnader for smitteverntiltak eller justeringer i budsjettet.  

Neste søknadsfrist er 1. oktober. Om du har et mangfoldsprosjekt du vil sette ut i livet, kan du gjerne ta kontakt med rine@lnu.no som kan hjelpe deg med spørsmål om prosjekt eller støtteordningeveiledning ved søknadsskrivingen, prosessen fra idé til prosjekt og finansiering, eller annet.  Ta også en titt på retningslinjene for støtteordningen. Søknaden sendes inn via LNUs søknadsportal. 

Så langt i år har vi delt ut nesten 1,4 millioner kr til 22 ulike prosjekter. Her kan du se en komplett liste over alle prosjektene, og under kan du lese mer om et par av dem.  

Idfestival på tvers av kulturer 

TenkIslam arrangerte i sommer en idfestival for å feire slutten på fastemåneden Ramadan, og det var en åpen feiring hvor de inviterte mennesker med all slags bakgrunn og tro til å ta del i feiringen. Målet var å knytte vennskap på tvers av kulturer, religion, rase og sosial status, og at mangfold ses som positivt og en ressurs, og ikke til hinder og grunnlag for fremmedfrykt.  

Vuma Skriverom 

VUMA Projects skal gjennomføre et ti ukers skriveprogram for nye skribenter med minoritetsbakgrunn, og lansere en nettside hvor deltakernes tekster publiseres. Målet med prosjektet er å innlede en skrivekultur der minoritetsnorske ungdommer er komfortable med å skrive og sende inn pitch til Vuma.no, og formålet er å representere det store mangfoldet som finnes i mange innvandrermiljøer, samt utvikle innhold i form av tekst og foto som bidrar til å bygge mer toleranse i Norge.  

Kvinner, likestilling i sport 

Global Sosial Utvikling vil med dette prosjektet fremme jenters plass i idretten i det somaliske miljøet. 40 unge norsk-somaliske jenter fra Oslo og Viken deltok i sommer på seminar om kvinner og likestilling i sport, og basket- og fotballturneringer. Målet var å inkludere flere jenter i idretten, og endre den tradisjonelle tankegangen til somaliske familier om at «jenter har ingen plass i idrett» 

Publisert 27. august 2020

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    I permisjon-Avdelingsleder, forvaltning.

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp