Vil du styrke barn og unges helse?

Vil du bli ungdomsrepresentant og jobbe for å styrke barne- og ungdomshelse i tråd med barn og unges behov? Søk om å bli representant i referansegruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan innen 27. september. 

Helsedirektoratet søker en ungdomsrepresentant til sin referansegruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Som del av referansegruppen vil du komme med innspill, støtte og veiledning i arbeidet med ny helse- og sykehusplan. Du vil sammen med resten av referansegruppen også ha et ansvar for å følge med på feltet barne- og ungdomshelse. Du vil både være med i vurdering av eksisterende plan og vurdere om det er områder hvor det i dag er for liten innsats.   

Hvem sitter i referansegruppen og hvordan jobber de?  

For å sikre kontakt med ulike interessenter ønsker Helsedirektoratet å invitere til en bred referansegruppe. Gruppa skal gi støtte og veiledning i arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan, samt sikre at brukerstemmer blir hørt. LNU har blitt invitert til å stille med en representant for å få innspill fra barn og unge, som er en prioritert pasientgruppe. 

Noen tema som skal drøftes i referansegruppen er:  

 • Etablering av 19 helsefellesskap i Norge  
 • Samhandling i helsetjenestene  
 • Psykisk Helse 
 • Kompetanseheving 
 • Finansiering og finansieringsmodeller 
 • Prehospitale tjenester 
 • Pasient som aktiv deltager 
 • Teknologi og digitalisering 

Første møte blir høsten 2020.   

Hvem kan søke?   

Vi søker deg under 30 år, og kandidater må oppnevnes fra sin organisasjon. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Helsedirektoratet ser etter en representant som har god systemkompetanse og har god kjennskap til helsetjenestene, ettersom dette er et bredt og strategisk arbeid. Du må ikke være tillitsvalgt i din organisasjon, men du bør ha tillit fra organisasjonen du oppnevnes fra og ha en basiskunnskap om temaene din organisasjon og barne- og ungdomsorganisasjonene representerer.   

Du må kunne delta på alle møtene som referansegruppen og ha god nok tid til å forberede deg til saker og oppgaver som er del av dette vervet ved siden av andre aktiviteter, jobb og utdanning.  

Hvordan søker du?  

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 27. september 2020.  

Dersom organisasjonene nominerer flere kandidater bes sentralleddet sende en prioritert rekkefølge til politisk rådgiver Jan Halvor Vaag Enderud innen 28 september 2020 på jan.halvor@lnu.no 

Det er arbeidsutvalget til LNU som innstiller og fatter vedtak om hvem som blir representanten til referansegruppen.  

Publisert 22. september 2020

Kontaktpersoner

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp