Gi Helsedirektoratet innspill om oppvekst

Vil du eller noen i din organisasjon gi Helsedirektoratet innspill om hva som er viktig for å ha det bra når man vokser opp?

Helsedirektoratet har bedt oss i LNU om å videreformidle invitasjon til deres digitale innspillsmøte om oppvekst. Målet med møtet er at ungdom i alderen 14-19 får gitt direktoratet innspill på hva en digital veiviser for kommunene om unges livskvalitet og god psykisk helse burde inneholde. Veiviseren skal bli et verktøy kommunene kan bruke for å legge tilrette for en god oppvekst for alle.  

Kunne du eller noen andre i din organisasjon tenke seg å delta på innspillsmøtet? Ta kontakt med Hildegunn Brattvåg (hibra@helsedir.no) innen fredag 16. 10. 

Invitasjon til digitalt møte om oppvekst fra Helsedirektoratet: 

I forbindelse med revidering av Helsedirektoratets veiviser om psykisk helse og livskvalitet skal det hentes inn innspill fra ungdom for å la unges kunnskap bli del av kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene som gis. Vi ønsker å samle 20-30 unge i alderen 14-19 år fra ulike miljø og steder i Norge. Møtet vil være digitalt, så man trenger ikke reise for å delta. 

Vi tror at alle vet noe om hva som skal til for å ha det godt når man vokser opp. Vi ønsker å høre alles tanker om hva en kommune bør gjøre for at alle barn skal ha det bra der de bor. Vi håper å få samlet unge som både er aktive muntlig, de som er med i «styre og stell», men også de som ikke så raskt rekker opp hånda for å svare på spørsmål eller gjøre oppgaver. Det kan gjerne være to som kjenner hverandre fra før som har lyst til å delta sammen på møtet, men det er også helt fint å delta alene.  

Revidering av veiviser om psykisk helse og livskvalitet  

Veiviseren om psykisk helse og livskvalitet er del av veiledning i lokale folkehelsetiltak på Helsedirektoratets nettsider. Denne skal nå oppdateres både når det gjelder form og innhold. Veiviseren skal fremover ha mer preg av anbefalinger.  

Veiviseren handler om det som kommunen kan gjøre for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst der de vokser opp. (Denne veiviseren handler ikke om hva kommunen bør gjøre for de som har det vanskelig og sliter, men for bredden av barn og unge som bor i en kommune.) 

Her er teksten1 i den gamle veiviseren: https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lokale-folkehelsetiltak-veiviser-for-kommunen/psykisk-helse-og-livskvalitet-lokalt-folkehelsearbeid  

NB! Det er ikke nødvendig å ha sett på eller lest veiviseren for å delta på møtet. Det kan være fint å vite at det ikke er nødvendig å kunne noe spesielt om hva kommunen kan gjøre eller hva som er kommunens ansvar.  

Praktisk info 

Tid og sted: Det blir et digitalt møte, dato 22.10 kl. 18-20.30.  

Alle som melder seg må kunne være med på hele møtet. Alle vil motta en påskjønnelse som takk for jobben. 

Form: Det vil være en blanding av innledning ved Helsedirektoratet og innspill fra ungdom via ulike digitale verktøy. 

Påmelding 16.10.20 

Send oss kontaktinformasjon (e-post og mobil) til deg selv/ de ungdommene som ønsker å delta og gjerne kontaktinformasjon til evt leder som har rekruttert dem. 

Frist for innmelding av aktuelle ungdommer er formiddagen fredag 16.10. 

Vi tar deretter direkte kontakt med de ungdommene som skal være med på møtet, og gir dem informasjonen de trenger for å logge seg på møtet. 

Håper dette høres interessant ut! 
Ta kontakt med Hildegunn Brattvåg (hibra@helsedir.no) hvis dere har spørsmål.

Publisert 9. oktober 2020

Topp