Norsk Forening for Williams Syndrom arrangerte en leir i 2018 med midler fra LNU Aktivitetsstøtta. Foto: NFWS

Søknadsfrist for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv 

LNU Aktivitetsstøtta deler ut penger til prosjekter som øker barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. Neste tildelingsrunde for støtteordningen har søknadsfrist 15. november, og 3,8 millioner kroner skal deles ut.  

Millioner skal igjen deles ut til frivillig barne- og ungdomsaktivitet i organisasjoneneog støtteordningen er åpen for nasjonale og regionale organisasjoner, idrettsforbund og -kretser. Felles for søkerne er at organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Man kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kroner til sitt prosjekt, og aktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres.  

Max 2 søknader fra hver søker 

Potten til LNU Aktivitetsstøtta kommer fra Herreløs arv som er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger eller testamente. Derfor kan potten variere veldig fra år til år, og det kan være hensiktsmessig å kunne sette et slikt tak i år hvor vi ikke har så mye midler til utdeling.   

Dette skyldes at vi prioriterer penger til ett godt prosjekt i hver organisasjon før noen får innvilget penger til to prosjekter i samme tildelingsrundeOgså i den andre tildelingsrunden, som er i mars, ser vi på hvilke organisasjoner som mottok penger i første tildelingsrunde, slik at andre søkere prioriteres over tidligere mottakere i samme tildelingsår.  

Ved å holde antallet søknader nede vil vi også kunne korte ned på behandlingstiden, som nettopp på grunn av mange søknader har vært opp mot 8 uker tidligere, mot de 4 ukene vi forsøker å holde oss innenfor i LNU.  

For tildelingsåret 2021 er det innført et tak på max 2 søknader fra hver søker ved hver søknadsfrist. Hvis flere ledd i en organisasjon søker om støtte teller hvert ledd som en unik søker, og kan da levere opptil 2 søknader hver.    

 veiledning under søknadsskriving 

Med mindre penger til utdeling enn tidligere år øker også kravene til søknadene og prosjektene som skal få penger. Det er mange om beinet, og da gjelder det å presentere sitt prosjekt så godt som mulig.  

Les saksbehandlers beste tips til søknadsskriving 

Søk gjerne veiledning av saksbehandler i forkant av søknadsfrist. Dette gjøres ved å fylle ut søknaden og la den ligge som utkast, og si ifra til saksbehandler i god tid før søknadsfrist at dere ønsker veiledning. Nederst på nettsiden om LNU Aktivitetsstøtta kan dere laste ned søknadsskjemaet i word-format. Dette kan dere bruke som kladd og eventuelt sende på mail til saksbehandler. 

Nominer kandidater til tildelingsutvalg 

Det er et tildelingsutvalg som vedtar hvilke prosjekter som mottar støtte. Utvalget består av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal være fra en organisasjon som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Ellers prøver vi å sette sammen et utvalg som viser bredden av søkere under ordningen.  

Før søknadsfristen skal det velges et nytt tildelingsutvalg, og vi vil derfor gjerne at organisasjonene nominerer kandidater nåMer informasjon om tildelingsutvalget og skjemaet for å nominere finner dere på denne nettsiden 

Det å være med i utvalget innebærer å delta på tildelingsmøter omtrent fire uker etter de to søknadsfristene. Basert på erfaring tar vi utgangspunkt i at vi kommer til å ha to møter på noen timer ved hver runde. Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU. For den første søknadsrunden tar vi utgangspunkt i å gjennomføre møtene i løpet av uke 50 og/eller 51. 

Publisert 26. oktober 2020

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    cennet@lnu.no

Topp