Illustrasjon: Jarand Ullestad, LNU

Oppdatert informasjon om nye smitteverntiltak

Regjeringen strammer inn igjen, og mange av våre medlemsorganisasjoner har etterspurt informasjon om hvordan de skal forholde seg til nye tiltak.

Oppdatert 6. november 2020. 

Vi oppdaterer i dag våre ressurssider om koronaviruset og vår smittevernveileder, og her er en oversikt over de viktigste endringene og presiseringene.

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med en ny forskrift om endring i covid-19-forskriften. Her finner vi en rekke endringer som har med organisasjoner og arrangementer å gjøre.

Her er den oppdaterte forskriften.

Mange organisasjoner lurer på hva de nå skal gjøre med planlagte arrangementer. Organisasjoner kan fortsatt avholde større arrangementer dersom: 

  1. Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes 
  2. Arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs 
  3. Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges 

For større arrangementer som innfrir disse kravene gjelder følgende regler om gruppestørrelse: 

  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere 
  • Innendørs arrangementer uten fastmonterte seter kan ha inntil 50 personer.
  • Utendørs arrangementer kan ha inntil 600 deltakere dersom alle deltakere sitter i fastmonterte seter 
  • Private sammenkomster kan ha inntil 20 deltakere. Private sammenkomster er definert som sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster 

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet. 

Nærkontakter og gjester

Regjeringen har kommet med en anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. En full oversikt over de nye tiltakene finner du her

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. En husstand er mennesker som bor sammen, f.eks. et kollektiv. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Normalt vil man som arrangør ikke ha oversikt over antall nærkontakter deltakere har hatt den siste uken. Dersom man ønsker å begrense antallet nærkontakter på et arrangement kan man legge til rette for 2 meter mellom alle deltakere, eller dele deltakerne inn i mindre grupper, som holder 1 meter mellom seg innad i gruppa, med minimum 2 meter avstand mellom de ulike gruppene. Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som noen man har vært innenfor 2 meters avstand fra i minst 15 minutter, eller som man har hatt direkte fysisk kontakt med. 

Regjeringen anbefaler at man unngår unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner 

I den nye forskriften kommer følgende råd for aktiviteter med barn og unge:

  • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne, og ungdom i ungdomsskole- og videregående skolealder bør holde 1 meter avstand når det ikke er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Fritidsaktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 personer som ikke blandes. Se råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte fritidsaktiviteter.
  • På aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge som går over flere dager kan man gjøre unntak fra avstandsreglene i den grad det er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Unntaket gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper. Se råd fra Folkehelseinstituttet om langvarige arrangementer for barn og unge. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på korona@lnu.no.

Publisert 30. oktober 2020

Topp