Vikariat: bli leder for politikk og kompetanse!

LNU lyser ut et veldig spennende vikariat som leder for avdeling for politikk og kompetanse.

Som avdelingsleder får du personal- og lederansvar for våre dyktige rådgivere i avdeling for politikk og kompetanse, og en sentral rolle i arbeidet med å styrke LNU som medlemsorganisasjon og politisk aktør. 

LNU jobber politisk for barn og unges frivillighet, makt og medvirkning i Norge, Europa og FN. Samtidig har vi et bredt kompetansetilbud til barne- og ungdomsorganisasjonene, som blant annet består av kurs, nettverk og veiledning på temaer som styrearbeid, organisasjonsutvikling og forebygging av seksuell grenseoverskridende atferd. Avdeling for politikk og kompetanse har ansvar for dette arbeidet.

Avdelingsleder for politikk og kompetanse har det faglige ansvaret for avdelingen, og ansvar for at ansatte i avdelingen har en god arbeidshverdag. Avdelingen består i dag av to politiske rådgivere, to kommunikasjonsrådgivere og to kompetanserådgivere.

Ønsket oppstart er 15. februar 2021, og vikariatet varer til 15. august 2021. 

Les utlysningen her!

Søknadsfrist er 15. november 2020, og søknader sendes til jobb@lnu.no.

Publisert 3. november 2020

Kontaktpersoner

Topp