Bli med på seminar om inkluderende fellesskaper

Digitalt arrangement: hvordan kan vi skape og arbeide med mangfoldige og inkluderende fellesskap?

Sammen med vår danske søsterorganisasjon DUF arrangerer vi i LNU et digitalt seminar om inkluderende fellesskaper for unge i Norden. I løpet av seminaret vil du lære mer om hva et inkluderende og mangfoldig fellesskap er og hvordan du og deres organisasjon kan jobbe med å inkludere flere. 

Arrangementet starter med en innledning fra den danske forskeren Maria Bruselise-Jensen (CeFu) og organisasjonsrådgiver i DUF Deniz Atan (projektleder AUMF), som vil ta oss gjennom begrepet og utfordringer som er forbundet med det. Etter det vil Hyperion og Ventilen (dk) bidra med konkrete eksempler på hvordan man som organisasjon kan arbeide med å inkludere underrepresenterte grupper i sitt fellesskap.  

Møtet er en del av prosjektet Nordiske unge i bærekraftige fellesskap (NUBF) som blant annet består av en støtteordning hvor din organisasjon kan søke midler til å avholde aktiviteter for unge på tvers av de nordiske landene. Vi håper at seminaret kan gi dere inspirasjon til å arbeide mer med mangfold og inkludering i deres organisasjon og at dere kanskje blir inspirert til å starte opp et samarbeidsprosjekt som dere kan søke midler til gjennom støtteordningen!

Program:

17:00-17:05: Velkomst – litt om NUBF-projektet  

17:05-17:20: Innledning v. Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning: Intro til begrepet «fellesskaper» (hva er «inkluderende felleskaper» og hvor inkluderende kan et fellesskap bli uten å miste sin kjerne) 

17:20-17:35: Innledning v. Deniz Atan, projektleder for ’Alle Unge Med I Fællesskabet’: Hva er utfordringene?  

17:35-17:45: Spørsmål og kommentarer til innlederne 

17:45-17:55: Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser (NO) forteller om initiativet ’Heltinnenettverket’ – hvordan inkludere jenter og kvinner i gamingmiljøer?  

17:55-18:05: Ventilen (DK) v. Camilla L. Riemann forteller om ensomhet og hvordan fellesskap kan inkludere unge som er ensomme eller sliter sosialt?   

18:05-18:10: Kort runde med spørsmål til innlederne 

18:10-18:15: Hvordan vil din organisasjon arbeide for å skape inkluderende fellesskaper? 

18:20-18:25: Oppsummering og avslutning  

  

Tid: Torsdag 26. november kl. 17-18.30.  

Sted: Digitalt (info om hvor og hvordan fås etter påmelding).  

Arrangementet foregår på engelsk ettersom det henvender seg til unge i hele Norden.  

Målgruppe:

Unge i Norden mellom 15-30 år, som vil arbeide med inkluderende fellesskaper i sine organisasjoner eller andre steder. Alle er dog velkomne.  

Arrangementet legger på ingen måte opp til at man må delta aktivt. Å stille spørsmål og bidra med kommentarer til innledningene er frivillig og vil skje skriftlig. 

For å delta på arrangementet må du melde deg på via denne lenken: https://duf.nemtilmeld.dk/379/ 

Publisert 4. november 2020

Kontaktpersoner

  • Ane Maus Sandvig

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

    470 37 235
    ane@lnu.no

Topp