LNU søker ungdomsdelegater på likestilling til FN – UTVIDET FRIST

NB: Utvidet frist! Vil du jobbe med likestilling i FN? Vi søker nå to ungdomsdelegater, med likestilling som fagfelt som blant annet vil delta som en ungdomsrepresentant i Nordisk Ministerråd. Søk innen 13. januar! Søkere med annet kjønn/kjønnsidentited enn kvinne oppfordres sterkt til å søke.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk.

LNU søker nå to ungdomsdelegater med likestilling som fagfelt. Delegatene vil delta i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. Kulturdepartementet har bedt LNU oppnevne tre delegater på likestilling av ulikt kjønn. LNU har en delegat med utvidet mandat ut 2021 grunnet covid-19, og vi søker derfor to delegater til. Søknadsfristen er utvidet til 13. januar. Kandidater med annet kjønn/kjønnsidentitet enn kvinne oppfordres sterkt til å søke.

Ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt

Ungdomsdelegatene som skal jobbe med likestilling vil bli ungdomsstemmen i flere aktuelle arrangementer og delegasjoner kulturdepartementet deltar på i Nordisk Ministerråd. Det vil også kunne åpne seg mulighet å delta på The Commission on the Status of Women (CSW) 15. til 26. mars 2021, eller deler av møtet.

The Commission on the Status of Women er FNs hovedorgan for å fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners situasjon. Kommisjonen er en av de faste kommisjonene under FNs Economic and Social Council (ECOSOC), og møtes hvert år i mars. I 2021 er det satt to temaer for arbeidet i kommisjonen.

Hovedtema: Women’s full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls;
Tema som skal evalueres: Women’s empowerment and the link to sustainable development

I tillegg til deltakelse Nordisk Ministerråd legges det opp til forberedende arbeid med Norges prioriteringer i delegasjonen i forkant av CSW-møtet, samt deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) i delegatperioden.

Her kan du lese mer om CSW.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidaten må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidaten må være 18 år for å søke, og kandidater under 26 år vil bli prioritert. Kandidater med annet kjønn/kjønnsidentitet enn kvinne oppfordres sterkt til å søke.

Søknadsfristen er utvidet til 13. januar. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her. Nominasjonsbrevet er bare et enkelt brev fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter sin nominasjon.

Søknadsskjemaet finner du her

 

Publisert 10. desember 2020

Kontaktpersoner

Topp