Demokratiopplæring har aldri vært viktigere

I går kveld så vi sterke bilder utspille seg i den amerikanske hovedstaden og i den amerikanske kongressen. Demonstranter brøt seg inn i kongressen og fire mennesker ble drept. Hvordan kunne dette skje i “the land of the free”? Og hvordan kan vi sørge for at dette ikke skjer her?  

Svaret ligger i det vi driver med hver dag: demokratiopplæring fra ung alder er viktig som aldri før!  

I den unge frivilligheten læres barn og unge opp i demokratiske prosesser fra dag én. Ung medvirkning, valg til verv i organisasjonen, årsmøter i lokallaget – alle er viktige deler av demokratiet. Vi tror noe av det viktigste vi kan gjøre for å forme samfunnet rundt oss er å organisere oss, og tenker at den unge frivilligheten er en demokratisk bærebjelke.  

Samfunnet er godt tjent med arenaer hvor man kan møtes og kommunisere på tvers av politiske skillelinjer. Slik kan man motvirke økt polarisering. Her spiller den unge frivilligheten en viktig rolle, og organisasjonslivet spiller en like viktig rolle i demokratiopplæringen. 

Jo tidligere unge får forståelse for, og får delta i, demokratiske prosesser, jo bedre! 

 

Publisert 7. januar 2021

Topp