Kursholder snakker foran whiteboard med post-its.

Foto: Lena Rustan Fidjestad

Ny runde med Trygg!-ambassadør 

I mars går vi i gang med Trygg!-ambassadøropplæringen i 2021. En del av plassene er allerede tatt, men det er fremdeles flere ledige. Dersom din organisasjon ønsker å delta i ordningen, må dere melde dere på så raskt som mulig!  

For et år siden startet vi i LNU opp vår Trygg!-ambassadørordning. Ordningen går ut på at LNU lærer opp 2-3 «ambassadører» fra hver av organisasjonene som deltar. Disse ambassadørene blir ansvarlige for Trygg!-opplæring i egen organisasjon. Gjennom opplæringen får de god kjennskap til Trygg! og hvordan de skal videreformidle Trygg!. Slik blir Trygg!-ambassadørene gode kursholdere og kompetansespredere. Organisasjonene velger selv ut sine ambassadører.  

Målet med ambassadørordning er å øke kompetansen i medlemsorganisasjonene våre, og på den måten bidra til å skape tryggere organisasjoner.  

Hvordan foregår opplæringen? 

Alle tryggambassadører deltar på opplæring hos LNU. Opplæringen består av et dagsseminar, i tillegg til en forberedelsesoppgave ambassadørene må gjennomføre i forkant.   

vår vil opplæringen foregå 12., 16., 18., 23. og 25. mars. Ambassadørene fra samme organisasjon må delta på opplæring samme dag.  

Vi håper å kunne gjennomføre de fire første opplæringene fysiske hos oss på Tøyen, dersom det ikke er mulig, vil opplæringen bli gjennomført digitalt til oppsatt tid. Den siste opplæringsdagen (25.03) vil gjennomføres digitalt uavhengig av koronasituasjonen og er åpen for alle som helst vil delta digitalt.

I løpet av opplæringen vil ambassadørene få grundig innføring i: 

 • Prosjektet Trygg! og den digitale veiviseren 
 • Hvordan holde Trygg!-kurs i sine organisasjoner 
 • Hvordan bygge en trygg kultur i sin organisasjon 
 • Mulighetene for organisasjonsveiledning og hjelp til å etablere retningslinjer og varslingsrutiner 

Hva innebærer det å være Trygg!-ambassadør? 

Trygg!-ambassadørene har ansvar for å drive tryggopplæring innad i egen organisasjon. Dette gjør de ved å holde kurs og foredrag. Som Trygg!-ambassadør forplikter man seg til å drive tryggopplæring i organisasjonen sin i minst ett år.  

Hver organisasjon velger internt sine ambassadører, hvorav minst én av dem er tillitsvalgt og sitter i den sentrale ledelsen. 

Last ned dette dokumentet med mer utfyllende info

Hvordan melder vi organisasjonen vår på Trygg!-ambassadør? 

Den eller de fra dere velger som Trygg!-ambassadører fyller ut dette skjemaet for å melde seg på opplæringen.

Frist for påmelding er 25. februar. Etter å ha meldt dere på vil dere innen en ukes tid motta bekreftelse på om dere har fått plass fra oss.  

Deltagelse er kun åpent for våre medlemsorganisasjoner 

Hva er LNU Trygg? 

LNU trygg! er LNUs kompetanse-satsing mot seksuell trakassering og overgrep i barne- og ungdomsorganisasjoner. På den digitale veiviseren finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner og kurs og aktiviteter dere kan bruke til tryggopplæringen i din organisasjon. 

Publisert 25. januar 2021

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  470 37 235
  ane@lnu.no

Topp