Illustrasjonsfoto: AKKS/Malgorzata Grygierczyk

Søk LNU Mangfold og inkludering

LNU Mangfold og inkludering er nå åpen for nye søknader. Det er tre søknadsfrister i året, og den første er allerede 1. mars! Har du et prosjekt om mangfold, holdninger og deltakelse du vil realisere?  

LNU Mangfold og inkludering er en støtteordning hvor demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø kan søke om støtte til prosjekter som gir barn og unge mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.  

Korona har satt noen begrensninger for organisasjonene og deres aktiviteter, men vær kreative og finn alternative måter å gjennomføre prosjekter på. Husk at dere kan inkludere kostnader for smitteverntiltak eller justeringer i budsjettet.  

Neste søknadsfrist er 1. mars. Om du har et mangfoldsprosjekt du vil sette ut i livet, kan du gjerne ta kontakt med saksbehandler for støtteordningen ved å sende en epost til josefin@lnu.no. Saksbehandler kan hjelpe deg med spørsmål om prosjekt eller støtteordning, veiledning ved søknadsskrivingen, prosessen fra idé til prosjekt og finansiering, eller annet. Ta også en titt på retningslinjene for støtteordningen. Søknaden sendes inn via LNUs søknadsportal. 

Trenger du litt inspirasjon? Her kan du se en komplett liste over alle prosjektene som fikk støtte i 2020, og under kan du lese mer om et par av dem.  

Tegnspråktolk til “Zoomarleir 

Når den ordinære sommerleiren ble avlyst ville Norsk målungdom likevel gjennomføre et arrangement for medlemmene sine. De landet på et sommerwebinarSiden de ønsket at språk ikke skulle være en hindring for de som ønsker å delta, søkte de om støtte til å honorere en tegnspråktolk på sommerwebinaret 

Vuma Skriverom 

VUMA Projects skal gjennomføre et ti ukers skriveprogram for nye skribenter med minoritetsbakgrunn, og lansere en nettside hvor deltakernes tekster publiseres. Målet med prosjektet er å innlede en skrivekultur der minoritetsnorske ungdommer er komfortable med å skrive og sende inn pitch til Vuma.no, og formålet er å representere det store mangfoldet som finnes i mange innvandrermiljøer, samt utvikle innhold i form av tekst og foto som bidrar til å bygge mer toleranse i Norge.  

Dialogspill 

Redningsselskapet Ung skal utvikle et spill for organisasjoneneMålet med spillet er å skape dialog og gode samtaler om ulike temaer som organisasjonsdemokrati, verdier, hvordan jobbe mot felles mål og hvordan organisasjonen inkluderer ulike menneskerOrganisasjonen ønsker ved hjelp av spillet å styrke relasjonene i lokallagene slik at man jobber bedre sammen og blir bedre på rekruttering, tilrettelegging og inkludering. 

Publisert 2. februar 2021

Kontaktpersoner

  • Josefin Ryde

    Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

    josefin@lnu.no

Topp