Illustrasjon av et Teams-møte.

Kom på innspillsmøte om likestillingsarbeid

Vil din organisasjon påvirke det internasjonale arbeidet for likestilling? Velkommen til innspillsmøte!

Pandemien har gjort likestillingsarbeid verden over vanskeligere, og grunnleggende rettigheter har blitt svekket. Dermed er det viktig at ungdom holder oppe fokuset på den globale likestillingskampen, slik at vi ikke går tilbake på rettigheter som allerede er oppnådd. Håndteringen av krisen gir også håp om at forandring er mulig hvis det er vilje til det. Ungdom over hele verden må gå foran, og kreve mer og sterkere handling for likestilling.

Anna Trageton Skofteland, Fredrik Sørlie og Celia Lima er norske ungdomsdelegater for 2021. I 2021 skal de representere norsk ungdom i flere internasjonale fora, blant annet i Nordisk Ministerråd og i FNs årlige kvinnekommisjon. For å kunne gjøre det på en god måte, trenger de innspill!

Vi inviterer derfor til innspillsmøte onsdag 24. februar kl. 18-20 på zoom. Møtet er åpent for alle interesserte fra LNUs medlemsorganisasjoner.

Ungdomsdelegatene vil innlede om hva som skal skje i 2021, hva som skal forhandles om i årets kvinnekommisjon, og våre tanker om hvordan vi kan jobbe for likestilling og fremme ungdoms perspektiver i FN og Nordisk Ministerråd. Deretter åpnes det for innspill fra inviterte organisasjoner, og diskusjon. Innspillene vil bli brukt videre i delegatenes arbeid i kvinnekommisjonen (CSW) og andre forum.

Har din organisasjon ikke mulighet til å delta? Send gjerne skriftlige innspill! Også organisasjoner som deltar i møtet er velkomne til å sende skriftlige innspill i tillegg. Skriftlige innspill kan sendes til celia.tetulima@gmail.com.

Det er mulig å stille med mer enn én representant for hver organisasjon.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hva er de viktigste globale likestillingsutfordringene i dag?
  • Hva er de viktigste likestillingsutfordringene for norske ungdommer?
  • Hvordan kan norske ungdomsorganisasjoner bidra til å fremme likestilling?
  • Hva bør ungdomsdelegatene særlig fokusere på i FNs kvinnekommisjon og andre arenaer? 

Påmeldte deltakere vil få tilsendt Zoom-link i forkant av møtet.

Påmelding

Fill out my online form.

Publisert 4. februar 2021

Kontaktpersoner

Topp