Norges Speiderforbund er en av organisasjonene som får støtte til sine lokale lag og foreninger gjennom Frifond organisasjon. Foto: Kjetil Jøssang/Norges Speiderforbund

Søk støtte fra Frifond organisasjon

Nå er det fritt fram for å sende inn søknader til Frifond organisasjon.

Søknadsskjemaet til Frifond organisasjon 2021 har åpnet i søknadsportalen, så nå er det fritt fram for å sende inn søknad! For tilsagnsåret 2021 er grunnlagsåret 2019. Vi anbefaler at dere leser retningslinjene før dere sender inn søknaden.  

Det obligatoriske brukerseminaret er 16. og 18. februar, invitasjon er sendt ut til alle mottakere på støtteordningen.  

Før du begynner med neste års søknad, kan det være lurt å avslutte 2020. Rapportfrist er 1. mars 2021 

Har din organisasjon vokst det siste året? Søker dere midler fra Frifond barn og unge, men lurer på om dere er aktuelle for Frifond organisasjon? 

Da kan det være lurt å kikke innom nettsidene våre for å lese mer om støtteordningen Frifond organisasjon. Du kan også skrive en e-post til johanne@lnu.no hvis du lurer på om dere kan søke. Frist for å søke Frifond organisasjon er 15. april 2021, så det kan være greit å lese over retningslinjene allerede i dag. 

Frifond organisasjon kan være aktuell for din organisasjon hvis organisasjonen er nasjonal, frivillig og demokratisk. I tillegg må organisasjonen ha minst fem tellende lokallag fordelt på to fylker, og minst 200 tellende medlemmer. Sjekk ut “Ofte stilte spørsmål” for svar på hva som menes med tellendeog annet du ellers lurer på om støtteordningen.   

Publisert 12. februar 2021

Kontaktpersoner

  • Johanne Halsnes Århus

    Organisasjonsrådgiver, Frifond organisasjon

    23 31 05 88
    johanne@lnu.no

Topp