Ny støtteordning søker tildelingsutvalg

Vil du være med på å bestemme hvilke bærekraftsprosjekter som skal få støtte?  

LNU har inngått en femårig avtale med Norad til en satsning på bærekraft i organisasjonene. En del av denne satsningen er LNU bærekraft, en prosjektstøtteordning som gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.  

Til den nye støtteordningen søker LNU nå etter et tildelingsutvalg for tildelingsåret 2021. Fristen for å nominere er søndag 25. april.

Arbeidet  

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et styremedlem i LNU. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler.  

Søknadsfristene i 2021 er 15. mai og 1. september. Tildelingsutvalget møtes to til tre uker etter fristen.  

Kandidater til tildelingsutvalget kan være ansatte eller frivillige/tillitsvalgte i organisasjonen. Det er lov å nominere seg selv. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.   

Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå digitalt og/eller i Oslo, og reise og eventuelt opphold for medlemmer dekkes av LNU.

En spennende erfaring

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få innsikt i forvaltning av større summer. I LNU Bærekraft vil totalt 750 000 kroner fordeles ut over de innkomne søknadene. Du får innsikt i søknadsprosessen hos en tilskuddsgiver og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer. Du får erfaring i å vurdere prosjekter og organisasjoner, og vil ikke minst lære mer om bærekraftstiltak som settes i gang i organisasjonene.  

Man sitter i tildelingsutvalget for ett tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på alle tildelingsmøtene.  

Nominér kandidat til tildelingsutvalget i LNU Bærekraft her. Skjemaet lukkes for påmelding 25.04.2021.  

Publisert 9. april 2021

Kontaktpersoner

  • Josefin Ryde

    Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta

    91924181
    josefin@lnu.no

Topp