Acta - Barn og unge i Normisjon gjennomførte SubUrban dansefestival med hjelp fra LNU Kultur.

Søk midler fra LNU Kultur

Er dere en landsdekkende og demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som ønsker å gjennomføre kulturprosjekter? Neste søknadsfrist for LNU Kultur er 15. mai!

Neste søknadsfrist for LNU Kultur nærmer seg med stormskritt.

Tildelingsutvalget skal dele ut 2,8 millioner kroner til kulturprosjekter i regi av landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Med kulturprosjekt menes prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill. Andre kulturuttrykk vil også vurderes. 

Vi tilbyr veiledning i forkant av søknadsfristen. Kontakt saksbehandler gjennom søknadsportalen eller på cennet@lnu.no før søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen 15. mai er på en lørdag, og at siste mulighet for veiledning vil være onsdag 12.mai. Vi anbefaler dere derfor å være så tidlig ute som mulig.  

Publisert 5. mai 2021

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp