Festivalesjef på Spekterfestivalen mener et variert program er noe av det viktigste sommerleirgjengen kan sørge for. Her er fra en konsert under Spekterfestivalen 2017. Foto: KFUK-KFUM

Større utendørs arrangementer i sommer

Regjeringen åpner for større utendørs samlinger ved bruk av koronasertifikat eller hurtigtesting.

På en pressekonferanse 5. mai kunngjorde regjeringen at koronasertifikat og hurtigtesting vil gjøre det mulig å avholde større fysiske samlinger utendørs i sommer. Det er viktige nyheter for planleggingen av sommerleirer i barne- og ungdomsorganisasjonene. 

– Barn og unge savner fellesskapene sine etter over et år med isolasjon og ensomhet. Det er positivt at regjeringen åpner for større samlinger for barn og unge, men det er fortsatt uklart hvordan arrangørene i frivilligheten skal kunne ta mulighetene i bruk. Det må komme på plass raskt for de som planlegger sommerleir akkurat nå, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU.  

Større utendørs sommerleir med sertifikat eller testing 

Regjeringens gjenåpningsplan har fire trinn, og vi er på trinn 1. I dag kunngjorde regjeringen hvilke grenser for deltakertall som vil gjelde på trinn 2, 3 og 4 i gjenåpningsplanen.  

For utendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser vil følgende grenser for deltakertall gjelde: 

  Uten test eller sertifikat  Med test eller sertifikat  
Trinn 2  200  2 x 200 
Trinn 3  4 x 200  Maks 50% kapasitet, inntil 2000 i kohorter på 500 
Trinn 4  1500  Maks 75% kapasitet, men inntil 5000 

 Regjeringen har også bestemt hvilke deltakertall som blir lov på utendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Kulturminister Abid Raja uttalte at de nøyaktige reglene for deltakertall og kohorter kan endre seg underveis i gjenåpningen.  

Systemene for koronasertifikat og hurtigtesting er ikke klare 

Regjeringen jobber med en digital løsning for koronasertifikat som skal vise om du er vaksinert og resultat fra koronatest. Planen er å lansere en verifiserbar versjon av sertifikatet, altså en som ikke kan forfalskes, i starten av juni. Denne vil kunne tas i bruk i Norge. I slutten av juni er det planlagt en versjon som er i tråd med EU-krav og kan brukes utenlands. 

Det er ikke avklart hvilken informasjon i koronasertifikatet som skal kunne gi tilgang til større arrangementer. Det er foreløpig usikkert hvis eller om en negativ nylig koronatest skal gi flere muligheter til å delta på større arrangementer. Regjeringen har sendt på høring et forslag om regler for koronasertifikatet i smittevernloven med høringsfrist 12. mai.  

Det var heller ingen informasjon om hvordan arrangører kan ta i bruk hurtigtesting på pressekonferansen.  

I dialog med myndighetene 

LNU er i dialog med Kulturdepartementet og helsemyndighetene om disse problemstillingene. Vi har blant annet gitt innspill om at tilgangen til tiltak som gjør det mulig å ha større arrangementer må være enkel og at kostnadene må dekkes av stimuleringsordningen for frivilligheten.  

– For mange barn og unge er sommerleir årets høydepunkt, og for de fleste barne- og ungdomsorganisasjoner er det den største og viktigste samlingen de har i løpet av året. Det er helt avgjørende at sommerleirarrangørene får like gode muligheter som store, profesjonelle kulturaktører og toppidretten, sier Isene. 

En undersøkelse gjennomført av LNU viste at tre av fire organisasjoner som hadde planlagt sommerleir i 2020 måtte avlyse. I år planlegger 69 % av organisasjonene fysiske sommerleirer, de fleste med færre deltakere enn vanlig eller delt i opp i flere, regionale samlinger.  

 

Se også vår informasjonsside om sommerleir og sommeraktiviteter.

Publisert 5. mai 2021

Topp