Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Utredning om foreningslov er klar – LNU ber regjeringen begynne forfra 

Gruppa som vant anbudet om å skrive utkast til ny foreningslov har levert sin utredning. – Organisasjonene må bli bedre involvert hvis resultatet skal bli bra nok, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Regjeringen tok i fjor sommer initiativ til å lage en egen lov om foreninger, og ga gjennom en anbudskonkurranse oppgaven til en gruppe jurister. Forslaget fra utredergruppa har nå blitt publisert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Norge har ikke noen foreningslov fra før, og i dag er det slik at de fleste rettsreglene om frivillige organisasjoner er ulovfestet. 

– Omfattende og komplisert lovutkast 

– Dette utkastet er mye mer omfattende og komplisert enn nødvendig. Hvis det blir vedtatt, blir hverdagen til mange organisasjoner vanskeligere, de må legge inn mye arbeid for å tilpasse seg den nye loven, og de får mindre frihet til å organisere seg som de selv vil. Det er det motsatte av forenkling, sier Isene. 

Utredergruppa har blant annet foreslått regler om foreningers stiftelse, oppløsning, medlemskap, årsmøte og ledelse. Betydelige deler av loven er fravikelig for foreningene, men bare hvis de vedtektsfester andre regler. Det betyr at mange spørsmål som i dag er styrt av andre dokumenter eller er uformell praksis ville måtte vedtektsfestes for at de ikke skal bli overstyrt av foreningsloven. 

– Må involvere frivilligheten bedre 

LNU har deltatt i en referansegruppe for utredergruppas arbeid sammen med syv andre frivillige organisasjoner. Referansegruppa har hatt to møter.  

LNU har sammen med Frivillighet Norge og Røde Kors, som også deltok i referansegruppa, sendt et brev til NFD og advarer regjeringen mot å gå videre med forslaget fra utredergruppa. Organisasjonene ba isteden om at det blir satt ned et offentlig utvalg for å vurdere reguleringen av foreninger i Norge, hvor frivilligheten er godt representert. 

– Vi er uenige i virkelighetsbeskrivelsen som ligger til grunn for utredningen, og opplever ikke at barne- og ungdomsfrivillighetens behov har blitt lyttet til i lovarbeidet. Da er det bedre å begynne forfra, med god involvering av de frivillige organisasjonene som blir berørt, sier Isene. 

Utredergruppas lovutkast sendes ikke på høring 

I etterkant av dette har de tre organisasjonene hatt møte med statssekretær Lars Andreas Lunde i NFD. Ifølge departementet vil ikke lovutkastet, slik det er foreslått fra utredergruppen, bli sendt på høring. Lovforslaget er nå til behandling i departementet, og LNU følger saken videre. 

Her kan du lese brevet fra LNU, Frivillighet Norge og Røde Kors til regjeringen.

Publisert 1. juli 2021

Kontaktpersoner

Topp