Den nye rekrutteringssiden for fritidsaktiviteter! – Ungfritid.no

Etter halvannet år med pandemi vet vi at mange av barne- og ungdomsorganisasjonene har opplevd nedgang i aktivitet og medlemstall. Nå begynner samfunnet å åpne og den unge frivilligheten kan endelige begynne med aktivitet igjen.

Rekruttering og vekst i organisasjonene 

Mange organisasjoner jobber på spreng for å bli klare med aktivitet til høsten og rekrutteringsarbeidet kan være vanskelig å komme i gang med. Ungfritid.no er et verktøy for rekruttering og vekst i lokallag og sentralledd. Det er helt gratis å bruke. Siden er driftet av Frivillighet Norge og Frivillig.no. Den er et virkemiddel i en dugnad for økt deltakelse og skal være med på å skape en frivillighet for alle, ved at vi aktivt inviterer inn nye deltakere til organisasjonene våre. Brukere av Ungfritid.no vil få tips, veiledning og materiell de kan benytte i sitt arbeid med å inkludere nye barn og unge i sine aktiviteter og sine fellesskap.

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle skal få delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. 

 

Gjennom meningsfull fritidsaktivitet bygger barn og unge kompetanse, vennskap og nettverk på tvers av alle lag i samfunnet. Barn og unge i dag trenger et fristed hvor de opplever glede, mestring og fellesskap. 

Barne- og ungdomsorganisasjoner spiller en viktig rolle når det gjelder å bryte barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Ved å legge ut fritidsaktiviteter som barn og unge kan melde seg til på Ungfritid.no, når organisasjonene ut til nye grupper i befolkningen som ikke kjenner til dem fra før. 

Ungfritid.no kan gjøre jobben for deg! 

Teamet bak Ungfritid.no kan hjelpe deg, med å registrere organisasjonen din og aktivitetene dere ønsker å legge ut på Ungfritid.no. Send en mail på kontakt@ungfritid.no, med en lenke til et sted der de kan finne mer informasjon om din organisasjon og aktivitetene. Når jobben er gjort, mottar du en mail med invitasjon til å bli bruker i din organisasjon. Opprett en bruker, logg deg inn og vips! så er dere registrert. Administrering av deres bruker på ungfritid.no er ukomplisert og tar ikke mye tid.  

Ungfritid.no kan også kobles sammen med brukeren på frivillig.no hvis organisasjonen allerede har en bruker der. 

Ungfritid.no er gratis og fungerer sånn her:  

1.     Registrer din organisasjon  

2.     Legg ut varige og organiserte fritidsaktiviteter 

3.     Ta godt imot de nye deltakerne som ønsker å være med!   

 

Har du noen spørsmål knyttet til ungfritid.no? Send en mail til kontakt@ungfritid.no. 

Natur og ungdom har allerede tatt ungfritid.no i bruk. Se hvordan de har laget en aktivitet her 

Publisert 5. juli 2021

Topp