ACTA lagde Suburban dansefestival.

Ekstra søknadsfrist for LNU Kultur

Har din organisasjon planer om et spennende kulturprosjekt? Vi setter nå opp en ekstra søknadsfrist for LNU Kultur!

Med litt over 800 000 kr igjen til utdeling setter vi opp en ekstra søknadsfrist 30. september. 

LNU Kultur gir støtte til landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som vil gjennomføre kulturprosjekter. Med kulturprosjekt menes det prosjekter innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes. 

Det er mulig å få veiledning i forkant av søknadsfrist. Kontakt saksbehandler Cennet Sener på cennet@lnu.no enten dere er i idéfasen eller søknaden er nesten ferdig til å sendes inn. 

Husk å søke innen 30. september. Les mer om støtteordningen her 

Publisert 2. august 2021

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp