Nytt Trygg!-nettkurs om håndtering

I dag lanserer vi et splitter nytt nettkurs om håndtering av varslingssaker! Nettkurset er laget for deg som sitter i arbeidsutvalget eller varslingsutvalget og har ansvar for å motta og håndtere varsler i din organisasjon.  

Nettkurset ligger åpent tilgjengelige inne på Trygg!-veilederen under kurs og opplæring, sammen med alle de andre Trygg!-nettkursene våre. 

Det kan være komplisert og utfordrende å håndtere varslingssaker. Hvordan mottar man egentlig et varsel på best mulig måte? Når skal man melde ifra til politiet? Hvordan gjennomfører man samtalen med den det har blitt varslet om? Hva slags sanksjoner kan man ilegge dersom noen har brutt retningslinjene til organisasjonen? Nettkurset besvarer alle disse spørsmålene og mer til.  

Gjennom kurset får du en god stegvis innføring i hvordan en varslingssak håndteres, fra mottak av varsel til konklusjon og vedtak i saken. Nettkurset er bygget opp slik at du følger en case gjennom hele kurset. Underveis blir du bedt om å ta valg i casen og får på den måten muligheten til å reflektere. Nettkurset er laget for å tas individuelt. 

Alle organisasjoner er avhengig av å kunne håndtere varsler på en god, grundig og ryddig måte. Det er en forutsetning for å være en trygg organisasjon. Vi håper dette kurset kan bidra til at du og de andre i varslingsutvalget føler dere tryggere og er godt forberedt til å håndtere saker hos dere!  

En sniktitt på kurset 

Her får du en liten sniktitt på håndteringskurset! 

 Trygg! er LNUs arbeid for å sikre trygge organisasjoner. Gjennom Trygg! støtter vi organisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere seksuelt overskridende atferd, trakassering og overgrep.     

 

Lurer du på noe om vårt Trygg!-arbeid eller har din organisasjon behov for veiledning?  Ta kontakt med vår organisasjonsrådgiver Ane.   

Publisert 23. august 2021

Kontaktpersoner

  • Ane Maus Sandvig

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

    470 37 235
    ane@lnu.no

Topp