Ønsker dere veiledning for å bli en tryggere organisasjon? 

Vil din organisasjon sette trygghet på dagsorden, men så vet dere ikke helt hvor dere skal starte?

Kanskje er dere i gang med å utvikle eller fornye etiske retningslinjer og tryggretningslinjer, og trenger litt hjelp på veien? Vi i LNU gir dere gjerne veiledning i dette arbeidet! 

Få veiledningen dere har behov for 

Vi i LNU har lang erfaring med denne tematikken og tilbyr alle våre medlemsorganisasjoner veiledning i organisasjonsutvikling for å bli en tryggere organisasjon! Veiledningen legges opp etter hva dere har behov for.  

Noen ganger vil det være snakk om at vår rådgiver svarer på konkrete spørsmål eller bare gir tilbakemelding på et utkast til fornyede retningslinjer. Andre ganger igjen, legger vi opp et mer omfattende veiledningsløp, som inkluderer utarbeidelse av strategi, jevnlige møter, tilbakemeldinger på dokumentutkast, workshops med mer. Et slikt fullt veiledningsløp vil foregå om lag slik, i fem steg:  

 • Steg 1 Møte om mål og prosess 
 • Steg 2 Sårbarhetsanalyse 
 • Steg 3 Strukturer i organisasjonen (utvikling av retningslinjer med mer.) 
 • Steg 4 Kultur og kunnskapstiltak (plan for opplæring i organisasjonen) 
 • Steg 5 Formelle vedtak og implementering 

Trygg! er LNUs arbeid for å sikre trygge organisasjoner. Gjennom Trygg! støtter vi organisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere seksuelt overskridende atferd, trakassering og overgrep.    

Vil dere ha veiledning? 

Veiledningen er helt gratis for våre medlemsorganisasjoner! Ta kontakt med vår organisasjonsrådgiver på Trygg! for å avtale et møte, ta kontakt med Trygg-rådgiver Ane Maus Sandvig.

Ønsker dere veiledning men er ikke medlem hos oss? Se om dere kvalifiserer for medlemskap her.

 

Publisert 8. september 2021

Kontaktpersoner

 • Ane Maus Sandvig

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

  470 37 235
  ane@lnu.no

Topp