Debatt om mental helse i valgkampen 

Altruism for Youth arrangerte en debatt om mental helse i valgkampen. 

Altruism for Youth samlet den 19. august unge i Bergen og i Oslo til en debatt om mental helse, støttet av Frifond Stem. Arrangementet ble også streamet på nett. Altruism for Youth er en frivillig organisasjon som vedtok på sitt forrige årsmøte at de skal spisse aktiviteten sin inn på temaet mental helse for ungdom og studenter. 

Arrangementet startet med noen korte innlegg fra organisasjoner og enkeltpersoner som jobber med mental helse, før man gikk over til to debatter om temaet: først en debatt med ungdomspolitikere i Bergen, så en debatt med voksne politikere i Oslo. 

Selvmord ledende dødsårsak blant unge

Det første innlegget ble streamet fra Bergen, og ble holdt av to personer fra LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) sin avdeling i Hordaland. LEVE jobber både med å ivareta pårørende som har mistet noen til selvmord og med forebygging av selvmord. I denne sammenhengen snakket de mest om selvmordsforebygging. De pekte på at selvmord er en ledende dødsårsak blant unge nordmenn, og at mange flere dør av selvmord hvert år enn de som dør i trafikken. I tillegg etterlyste de noen konkrete tiltak, som å etablere en offentlig suicide hotline. 

Det andre innlegget ble holdt i Oslo av Anja Catrine Venås og handlet om spiseforstyrrelser. Hun fortalte en del personlige historier, og pekte på en del myter. For eksempel påpekte hun at selv om det er et utbredt syn at de som virkelig sliter med spiseforstyrrelser alltid er veldig tynne, så stemmer ikke dette i virkeligheten: mange som sliter med alvorlige spiseforstyrrelser ser ikke så tynne ut. Dette er et problem fordi flere med spiseforstyrrelser opplever å bli avvist når de tar kontakt med lege for å få hjelp, fordi en del leger vurderer at hvis de ikke er undervektige så er heller ikke spiseforstyrrelsen deres alvorlig. 

Det siste av innleggene ble holdt i Bergen av Mental Helse Hordaland. Dette innlegget dreide seg mest systemet vi har for å behandle psykiske lidelser i Norge. De pekte på at perioden fra en lege henviser til psykolog til man faktisk får behandling ligger rundt 40 dager, og at den lange perioden kan være veldig farlig fordi de som har gått til lege ofte har veldig akutte problemer og høy risiko for selvmord. Det ble også snakket om at aldersgrensen på BUP burde heves, fordi overgangen fra BUP til voksenpsykiatrien ofte er vanskelig for mange 19-åringer som fortsatt har mer til felles med 18-åringer og føler seg malplassert i gruppeterapi med de som er godt voksne. 

Skeive mye utsatt

Etter innleggene kom de to debattene. Politikerne i panelet var enige i at mental helse var et viktig tema. Den største skillelinjen var graden av åpning for private aktører. Det ble igjen trukket fram at selvmord er en av de vanligste dødsårsakene for unge under 30 år, og også påpekt at skeive i aldersgruppen 18-24 er en av de gruppene som sliter mest med psykisk helse. Etter debattene ble det åpnet for spørsmål fra salen, og politikerne ble da spurt om hva de vil gjøre for å adressere de særskilte utfordringene man har med å ivareta den psykiske helsen til gutter og unge menn, og de fikk et nytt spørsmål om privatisering. 

Altruism for Youth har, med støtte fra Frifond stem, fått arrangert en debatt som synliggjør et tema som er veldig viktig for unge. Arrangementet ga publikum mye god informasjon både om unges mentale helse generelt og om hvor de forskjellige partiene står. I tillegg har det fått signalisert til partiene som ble invitert at dette er en sak som unge er engasjert i og bryr seg om. 

Publisert 10. september 2021

Kontaktpersoner

Topp