LNU-nestleder Margrete Bjørge Katanasho. Foto: Sverre Øygarden Eikill

Statsbudsjettet løser ikke krisa i den unge frivilligheten 

– Nå må vi sette vår lit til at det nye flertallet leverer som de har lovet, sier en skuffet nestleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho. Barne- og ungdomsorganisasjonene får en minimal økning i grunnstøtte, men ikke nok til å dekke dagens behov. Det viser dagens forslag til statsbudsjett.  

Regjeringens budsjettforslag viser at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner reelt sett øker med under en million. Den nasjonale grunnstøtten øker, men den internasjonale støtten reduseres betraktelig. Det er om lag 100 organisasjoner som skal dele på den minimale økningen.  

– Det er skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en større økning av grunnstøtten i en ekstraordinær situasjon, sier Margrete Bjørge Katanashonestleder i LNU. Medlemsfallet i barne- og ungdomsorganisasjonene har vært enormt under korona.  Mange barn og unge har falt ut av de fellesskapene de var en del av, og organisasjonene trenger drahjelp for å hente dem inn igjen. 

– Nå må vi sette vår lit til at det nye flertallet levere det de har lovet. De tre rødgrønne partiene fremmet senest i juni et forslag om å øke grunnstøtten, og LNU forventer at dette følges opp, sier Katanasho. 

LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene på 15 millioner. Grunnstøtten er frie midler til barn og unges egne organisasjoner og er den aller viktigste faktoren for at den unge frivilligheten kan fortsette sin aktivitet og utvikle sine demokratiske fellesskap. 

Undersøkelser gjennomført av LNU viser at 50 000 medlemmer har falt bort bare i 2020. 

– Pandemien har gjort stor skade på aktivitetsnivået og medlemstallene i organisasjonene. Vi hadde håpet at dette ville bli tatt på alvor av regjeringen gjennom å øke grunnstøtta 

16 millioner i herreløs arv til barne- og ungdomsfrivillighet 

I budsjettforslaget kommer det fram at 16,8 millioner kroner fra herreløs arv vil bli delt ut til frivillig virksomhet for barn og unge. Halvparten av dette vil bli delt ut i 2022, i tillegg til restmidler fra fjorårets utdeling. LNU deler ut pengene gjennom ordningen Aktivitetsstøtta 

 
Se oversikten over de viktigste postene for den unge frivilligheten her.

Publisert 12. oktober 2021

Kontaktpersoner

Topp