Styreleder Isa Maline Isene og generalsekretær Andreas Borud jubler. Foto: Kristin Juel Bergflødt

Ny regjering lover å styrke den unge frivilligheten

Økt grunnstøtte, full momskompensasjon og god tilgang på lokaler er blant lovnadene til frivilligheten i plattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Nå kan barne- og ungdomsorganisasjonene juble, sier en stolt og glad Isa Maline Isene, styreleder i LNU.

I dag ble det nemlig klart at den nye regjeringen lover økning i grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjoner. Grunnstøtta har lenge vært LNUs viktigste sak, og senest i går ga vi våre reaksjoner på at det ikke ble noen økning av disse frie midlene i forslaget til statsbudsjett fra den avgående Solberg-regjeringen.

– Med mer frie midler kan organisasjonene skape mer god, frivillig og demokratisk aktivitet for barn og unge over hele landet. Dette er spesielt viktig nå etter lang tid med smittevernregler og økonomiske konsekvenser av pandemien som har holdt barn og unge utenfor fellesskapene de engasjerer seg i, sier Isene.

Lokaler og forenkling

I plattformen heter det at den nye regjeringen vil sikre frivilligheten god tilgang på lokaler, anlegg og utstyr, og at regjeringen skal fjerne hindringer for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosesser.

– Mange barne- og ungdomsorganisasjoner møter stengte dører når de trenger lokaler til aktiviteten sin. At regjeringen legger vekt på det i erklæringen lover godt, sier Isene.

– Vi setter også stor pris på at regjeringen vil forenkle byråkratiet frivilligheten møter. Vi forventer at regjeringen følger opp denne lovnaden med mer konkrete tiltak, og kommer til å følge nøye med, sier Isene.

Full og rettighetsbasert momskompensasjon

Den nye regjeringen lover også å innføre full og rettighetsbasert momskompensasjon. Det betyr at frivillige organisasjoner skal få kompensert alle sine anslåtte utgifter til moms, ikke bare 80 %, som er tilfellet i dag.

– Det er viktig og rettferdig at frivillige organisasjoner endelig slipper avgift på dugnad. At ordningen blir rettighetsbasert betyr også at den er forutsigbar for organisasjonene, og ikke krever stadige omkamper i statsbudsjettet, sier Isene.

– Nå ser vi fram til å samarbeide med den nye regjeringen om å følge opp lovnadene i plattformen, sier Isene.

Her er viktige punkter for barne- og ungdomsfrivilligheten i Hurdalplattformen:

  • «Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonene» (s. 70)
  • «Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.» (s. 70)
  • «Regjeringa vil sikre frivilligheita god finansiering, stor fridom og ein sentral plass i samfunnet. Frivilligheita skal ha god tilgang på lokale, anlegg og utstyr, og regjeringa skal fjerne hindringar for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og papirarbeid.» (s. 70)
  • «Regjeringa skal arbeide mot spelavhengigheit og samtidig sikre stabile inntekter til idrett, frivilligheit og kultur gjennom å sikre eineretten til Norsk Tipping til å drive med pengespel.» (s. 69)
  • «Styrkje rolla til studieforbunda og det frivillige opplæringstilbodet.» (s. 56)
  • Styrke de frivillige organisasjonenes rolle i integreringsarbeidet. (s.75)
  • Styrkje innsatsen for å kjempe mot netthets. (s.71)

Les Hurdals-plattformen her

Publisert 13. oktober 2021

Topp