Bli med i LNUs bærekraftsnettverk

Bærekraft er så mye mer enn bare klima og miljø. Mange av LNUs medlemsorganisasjoner jobber med – eller vil jobbe med – Bærekraftsmålene.

LNU ønsker å gjøre jobben med bærekraftsmålene enklere for dere, derfor vil vi opprette et nettverk for våre medlemmer som skal fungere som en arena der dere kan bli inspirert, få dele ideer og diskutere bærekraftsarbeidet deres med andre som også har lyst til det samme.

Nettverket er i hovedsak tenkt for ansatte og sentrale frivillige, men vi kommer til å invitere bredere hvis vi har møter som kan være spennende for flere. Nettverket vil bestå av fysiske møter i Oslo, samt en facebook-gruppe som kan brukes som samarbeidsarena utenfor møtene. Vi legger ikke opp til mer enn 3 møter pr år, med mindre deltagerne ser behovet for det selv. To møter på vårsemesteret og ett møte på høstsemesteret. Møtene blir på ca. én time hver gang.

Hver organisasjon vil ha mulighet til å stille med 2 medlemmer i nettverket, men på de fysiske møtene ønsker vi bare oppmøte fra en av de to.

Nettverket er en naturlig arena for de av våre medlemsorganisasjoner som mottar midler fra Informasjonsstøtta hos Norad, men også for våre medlemsorganisasjoner som søker, eller kan tenke seg å søke midler fra LNU Bærekraft.

Vi kommer til å ha litt ulike tema for de ulike møtene, men vi vil hele tiden fokusere på:

 • Samarbeid
  • Hvilke mål jobber vi med?
  • Hvilke aktiviteter har vi?
  • Hvordan kan vi hjelpe hverandre?
 • Inspirasjon
  • Hvordan kan vi gjøre ting sammen?
  • Hva tenker Norad? Hente inn noen fra Norad
  • Hvilke mål mener vi at vi som gruppe bør ha fokus på?
 • Aktiviteter og forankring – Hvordan kan vi forankre bærekraftsarbeidet i de ulike organisasjonene våre? Hvorfor skal man jobbe med bærekraft i organisasjonen?

Første møte

Første møte i nettverket vil være 09.11.21 kl.16:00 -17:30.  Det vil bli servert middag. På dette første møtet vil vi snakke om:

 • Rammer for nettverket (disse legges i gruppa etterpå)
 • LNU’s forventinger
 • Ulike tema:
  • Bli kjent
  • Status -hvor er vi nå?
  • Se fremover -planer
  • (Kontakt med Norad – for de dette er aktuelt for)
  • Spørsmål.

Ta kontakt med ingrid@lnu.no hvis dette kan være interessant for deg/din organisasjon. Man kan absolutt melde interesse for nettverket selv om man ikke har mulighet til å komme på første møte.

Hvis dere er interessert i å være med i nettverket, og vet at dere har mulighet til å komme på første møte så kan dere melde dere på i skjemaet under. Påmeldingsfrist for første møte i nettverket er søndag 7.november kl.23:00.

Påmelding

Fill out my online form.

Publisert 19. oktober 2021

Kontaktpersoner

 • Ingrid Grøntvedt

  Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling

  416 91 525
  ingrid@lnu.no

Topp