Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Endringer i Aktivitetsstøtta: 9 millioner skal deles ut

Vi har foretatt en større evaluering av Aktivitetsstøtta. Her kan du lese om de største endringene i støtteordningen.

Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 300 000 kr til sine prosjekter. Aktivitetsstøtta er nå ferdigevaluert og har fått nye retningslinjer

Det er nå rundt 9 millioner kroner som skal deles ut til frivillig virksomhet for barn og unge. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. 

Her er endringene for dere som vil søke midler fra Aktivitetsstøtta:

 • Den høyeste søknadssummen har blitt redusert til 300 000 kroner. Dette er vedtatt for å kunne tilgodese enda flere søkere enn før.
 • Tidligere hadde Aktivitetsstøtta to søknadsfrister i løpet av året. Nå har ordningen én søknadsfrist 15. november, for prosjekter med oppstart påfølgende år.
 • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres enda høyere enn tidligere.
 • Det er ikke lenger nødvendig med revisjonsattest. Slik fjernes et hinder i søknadsprosessen, og ordningen blir mer tilgjengelig og mindre byråkratisk.

Har du spørsmål om Aktivitetsstøtta? Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Cennet Sener!

Publisert 20. oktober 2021

Kontaktpersoner

 • Cennet Sener

  Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta

  23 31 05 82
  cennet@lnu.no

Topp