Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Svar på LNUs medlemsundersøking

Er du generalsekretær eller dagleg leiar i ein av våre medlemsorganisasjonar? Då håpar vi du tek deg tid til å svare på vår medlemsundersøking.

Frist for å svare på LNUs medlemsundersøking er mandag 8. november!
 
LNUs medlemsundersøking for 2021 er no aktiv på SurveyMonkey. Vi håpar at så mange generalsekretærar/daglege leiarar som mogleg kan ta seg tid til å svare.
 
Vi har utsett fristen til mandag 08.11. Sjå mail frå oss som vart send ut 25.10 for link til undersøkinga, eventuelt ta kontakt med sofie@lnu.no dersom du ikkje skulle ha motteke dette.

Publisert 5. november 2021

Topp